Zuiderwaterlinie etappe 14: Lith - Megen

2 uur 44 minuten (12,3 km)

De Zuiderwaterlinie is de oudste, langste én meest gebruikte van alle Nederlandse waterlinies. Helemaal van Bergen op Zoom tot Grave. Een unieke ketting van 11 Brabantse vestingsteden en hun ommeland, verbonden door het typisch Nederlandse verhaal van verdedigen met het water. Deze wandelroute is één van de zeventien etappes van het Zuiderwaterlinie wandelpad. De totale lengte van het wandelpad in Brabant is 290 kilometer. Kijk voor een overzicht van alle wandeletappes op https://www.visitbrabant.com/zuiderwaterlinie.

Etappe 14: Lith - Megen
De Maas ligt er vredig bij tijdens je wandeling van Kessel naar Lith, maar schijn bedriegt. Van een offerplaats uit de ijzertijd tot een Romeinse tempel: het kalme wateroppervlak kent een roerige geschiedenis. Het hele gebied is duidelijk getekend door water. Overal herken je de sporen van water, zolang je maar weet waar je moet kijken.

Hoe werkt de wandelroute?
Het…

De Zuiderwaterlinie is de oudste, langste én meest gebruikte van alle Nederlandse waterlinies. Helemaal van Bergen op Zoom tot Grave. Een unieke ketting van 11 Brabantse vestingsteden en hun ommeland, verbonden door het typisch Nederlandse verhaal van verdedigen met het water. Deze wandelroute is één van de zeventien etappes van het Zuiderwaterlinie wandelpad. De totale lengte van het wandelpad in Brabant is 290 kilometer. Kijk voor een overzicht van alle wandeletappes op https://www.visitbrabant.com/zuiderwaterlinie.

Etappe 14: Lith - Megen
De Maas ligt er vredig bij tijdens je wandeling van Kessel naar Lith, maar schijn bedriegt. Van een offerplaats uit de ijzertijd tot een Romeinse tempel: het kalme wateroppervlak kent een roerige geschiedenis. Het hele gebied is duidelijk getekend door water. Overal herken je de sporen van water, zolang je maar weet waar je moet kijken.

Hoe werkt de wandelroute?
Het Zuiderwaterlinie wandelpad is uitgezet over het Brabantse wandelknooppuntensysteem. De wandelroute is herkenbaar aan de groen-met-gele bewegwijzering met het Zuiderwaterlinie-symbool. Wandel eenvoudigweg van knooppunt naar knooppunt. Tussen de knooppunten volg je de bewegwijzering van het knooppuntensysteem.

Handig: papieren wandelkaart
Je kunt de wandeling op je telefoon bekijken. Het fijnste is het om te wandelen met de papieren, opvouwbare wandelkaart. De Zuiderwaterlinie heeft een wandelgids, waar alle etappekaarten in zitten. Deze kun je bestellen in onze webshop.

Meldpunt routes
Klopt er iets niet aan de bewegwijzering of de route? Meld dit via het Meldpunt knooppuntroutes Brabant. Je kunt ook bellen naar 0800-4050050 (gratis).

Zuiderwaterlinie wandelgids
De Zuiderwaterlinie wandelgids is eenprachtig naslagwerk en een leidraad om dit schitterende Brabantse erfgoed te ontdekken. Alle wandelknooppunten in de omgeving van de route zijn zichtbaar op de deelkaarten, zodat je ook zelf kortere wandelingen uit kunt stippelen. Bestel de Zuiderwaterlinie wandelgids.

Dit ga je zien

29
13 5 2 6 40 90 24 41 42

De Lithse Ham

De Lithse Ham 3
5397 GL Lith
hoofd_image
De Lithse Ham
25 43 42 49 51 30 31 32 61 62 97 96
94

Beschrijving

29
 • De dijken die in de 13e eeuw langs de Maas werden aangelegd, moesten het rivierwater beteugelen om de binnendijkse grond bruikbaar te houden. Maar vijandig water liet zich daar niet altijd door verslaan. Paden op hoge zandruggen boden een vluchtroute voor mens en dier. In 1855 vond bij Lith een ramp plaats. Na een winterse periode viel eind februari de dooi in. Een vloed van smeltwater en kruiend ijs zette een groot gedeelte van het rivierengebied onder water. Bij Kessel doorsneden ijsschotsen de dijk, zodat het water de polder instroomde. Maar de grootste ramp voltrok zich bij Lith. De dijk bezweek en zeven Lithenaren kwamen om.
 • Aan de polderkant van de dijk ligt het Soldatenwiel. Deze diepe plas is in 1795 ontstaan na een dijkdoorbraak. Het wiel dankt zijn naam aan de Franse soldaten die erin verdronken zouden zijn.
 • Rivier als offerplek
  Rivieren hadden een bijzondere betekenis in de late ijzertijd en de Romeinse tijd. Mogelijk waren ze verbonden met een god. In ieder geval werden er regelmatig voorwerpen in rivieren gegooid, zoals in de Maas tussen Lith en Kessel. Bij het uitbaggeren van de Lithse Ham in de jaren ‘70 en ‘80 is dan ook een enorm aantal archeologische voorwerpen gevonden. Bronzen ketels, zwaarden, gordel-haken en kledingspelden wijzen erop dat dit een bijzondere plek was in de late ijzertijd. De menselijke skeletresten wijzen bovendien op mensenoffers. Op dezelfde plaats als de cultusplaats uit de ijzertijd werd in de Romeinse tijd een grote tempel gebouwd.
 • Caesar aan de Maas
  Caesar? Ja, Caesar! Er is bewijs gevonden dat de Romeinse veldheer Julius Caesar rond het jaar 55 aanwezig was bij Empel en Lith. Er zijn Romeinse resten gevonden die duiden op een strijd tussen het Romeinse leger en een aantal Germaanse stammen. Tot nu toe was in Nederland geen enkele locatie in verband gebracht met de aan wezigheid van Caesar. 
 • Stuw- en sluizencomplex Lith
  Bij Lith passeer je een imposant stuw- en sluizencomplex. De eerste sluizen bij Lith werden in 1936 geopend. In 2002 werd de tweede sluis officieel ingehuldigd onder de naam Prinses Máxima Sluizen. Vanaf de wal is de nieuwe sluis niet zichtbaar. De oude oorspronkelijke sluis is wel goed te zien. Dankzij een aantal restauraties ziet deze er nog steeds zo uit als in de beginperiode. Voorbij de sluis ligt de stuw van Lith, die het water vier meter opstuwt.
94
29
13
5
2
6
40
90
24
41
42
25
43
42
49
51
30
31
32
61
62
97
96
94

Kenmerken

Tocht/Route

 • Gemarkeerd: Ja