Onderzoek naar de Zuiderwaterlinie

De Zuiderwaterlinie is een mooi onderwerp voor onderzoekers. De voormalige verdedigingslinie in Brabant is al vanuit geschiedkundig, ruimtelijk, cultureel en nog vele andere perspectieven onder de loep genomen. Alles rond onderzoek naar de Zuiderwaterlinie ontdek je op deze pagina.

Lees het Zuiderwaterlinie-onderzoek 'Het water aan de lippen'

In het artikel 'Het water aan de lippen: de aanloop en aanleg van de Zuiderwaterlinie' doet onderzoeker Jacob Knegtel uit de doeken hoe de Zuiderwaterlinie is ontstaan. Hij geeft op basis van nieuw onderzoek voor het eerst een overzicht van de lange periode van innovatie en expertise die uiteindelijk de totstandkoming van de Zuiderwaterlinie mogelijk heeft gemaakt. Daarnaast licht hij de keuzes uit die soms in alle haast gemaakt moesten worden om tot de aanleg te komen. Bekijk het manuscript van het onderzoek via de link. 

Lees 'Het water aan de lippen'

Bronmateriaal over de Zuiderwaterlinie

Er liggen talloze historische kaarten en geschriften verscholen in de Nederlandse archieven die ons meer kunnen vertellen over de geschiedenis van de Zuiderwaterlinie. Gelukkig zijn vele historici de afgelopen decennia begonnen met het leggen van deze puzzel. Om meer te weten te komen over de linie moet nog meer onderzoek worden gedaan. Om je een handje te helpen, stellen we een lijst samen van bronnen over de Zuiderwaterlinie. Deze lijst is binnenkort te vinden via de Brabant Cloud, een digitale collectie van de Provincie Noord-Brabant met bronmateriaal over de rijke Brabantse geschiedenis. Wil je meer weten over de geschiedenis van de Zuiderwaterlinie of ben je zelf bezig met een onderzoek naar de linie? Houd deze pagina dan in de gaten.

Duik in de geschiedenis

Menno van Coehoorn: het genie van de linie

Inundatie: water als bondgenoot

Waterbouwkundig meesterwerk in Brabant