Spinola schans

Ommetje Lage Vuchtpolder (6,7 of 8,2 km)

Scroll en ontdek

De Lage Vuchtpolder is van oudsher een nat, moerasachtig gebied. Het woord ‘Vucht’ verwijst dan ook naar een vochtig gebied. Een deel van de polder behoort tot de meest waardevolle natte natuurgebieden van Brabant. Dit natuurgebied is onderdeel van het natuurnetwerk Brabant en is een belangrijk gebied voor weidevogels: grutto, kievit, tureluur, scholekster, veldleeuwerik.

Cultuurhistorisch is de Lage Vuchtpolder ook een interessant gebied. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog werd Breda belegerd door de Spanjaarden. Om de stad tijdens het beleg van 1624- 1625 uit te kunnen hongeren moest die worden afgesloten
van de buitenwereld, zodat er geen voedsel naar binnen kon worden gebracht. Om dit te bereiken liet Spinola een ruim vijftig kilometer lange linie aanleggen rond de stad. De nog steeds bestaande Spinolaschans in het noordwesten van de Lage Vuchtpolder maakte hier onderdeel van uit.

Starten doe je aan kinderboerderij de Parkhoeve.

Contact

Adres:
Tussen de Dijken 101
4826 GW Breda
Plan je route

Locatie