Cursus Gastheer van het Landschap met IVN

Wat maakt het gebied waarin je onderneemt zo bijzonder? Welke natuur,  cultuur(historie) en (water)beheer typeren de Zuiderwaterlinie? Als je als ondernemer meer over je eigen omgeving weet, kun je dit goed gebruiken in je bedrijfsvoering.

De cursus ‘Gastheer van het Landschap’ laat je het landschap, samen met andere ondernemers, op een nieuwe manier ontdekken zodat je je gasten iets extra’s kunt bieden. Tegelijkertijd zie je meer kansen om met je  producten, diensten of arrangementen in te spelen op bijzondere kenmerken van het gebied waarin je onderneemt. 

Wat houdt de cursus in?

‘Gastheer van het Landschap’ is een landelijk programma van het Instituut voor Natuureducatie (IVN) waarmee recreatieondernemers worden opgeleid als trotse gastheer/-vrouw van hun landschap. De cursus rond de Zuiderwaterlinie is op maat gemaakt in opdracht van - en in samenwerking met de Alliantie Zuiderwaterlinie. Meerdere organisaties, zoals waterschappen, Staatsbosbeheer, Brabants Landschap, Natuurmonumenten en lokale IVN-afdelingen, zijn betrokken bij de invulling en uitvoering van de cursus. 

De cursus is bedoeld voor recreatieondernemers (dag- en verblijfsrecreatie) die het landschap (meer) willen betrekken in hun bedrijfsvoering. Tijdens vier dagdelen, verspreid over twee maanden, word je meegenomen in de bijzondere natuur en cultuur(historie) in het landschap. Hierdoor kun jij bijzondere weetjes, routes en plekken delen met jouw gasten. Daarnaast brengen we je samen met andere ondernemers waarmee je kunt samenwerken.

Het programma

Vanwege de uitgestrektheid van de Zuiderwaterlinie is deze cursus opgesplitst in twee parallelle delen: een voor ondernemers rond het westelijk deel en een voor het oostelijk deel van de Zuiderwaterlinie. Vanzelfsprekend wordt er tijdens en na de cursus gezorgd voor verbinding tussen beide delen. Het westelijk deel bestaat uit de West Brabantse Waterlinie, de stelling van Willemstad en de stelling Breda-Geertruidenberg. Het oostelijk deel bestaat uit de stellingen 's-Hertogenbosch-Heusden en Grave-Ravenstein.