Subsidies

Wij ontvangen regelmatig informatie over subsidieregelingen. Op deze webpagina vind je de meest recente subsidieregelingen die mogelijk interessant zijn voor partners van de Zuiderwaterlinie. We beperken ons daarbij tot de subsidieregelingen in Noord-Brabant. 

Hieronder vind je het huidige aanbod van subsidieregelingen die bij ons onder de aandacht zijn gebracht:
 

  • Impulsregeling klimaatadaptatie - Klimaatadaptatie Nederland (vanaf 1 januari 2021 tot en met 31 december 2023)
    Vanaf 1 januari 2021 kunnen gemeenten, provincies en waterschappen gebruikmaken van de Impulsregeling klimaatadaptatie. Via die regeling kunnen ze een bijdrage van het Rijk krijgen voor klimaatadaptatiemaatregelen. Het bedrag kan gebruikt worden om adaptatiemaatregelen versneld uit te voeren, om al geplande ruimtelijke maatregelen uit te breiden met adaptatiemaatregelen, of om nieuwe adaptatiemaatregelen op te pakken.
     
  • Subsidie recreatie-educatie-participatie - Waterschap Aa en Maas (doorlopend)
    Je wil bijvoorbeeld een vissteiger aanleggen, een wandelroute uitzetten, een lesprogramma ontwikkelen of een picknickplek of kano-instapplaats maken. Dan kun je hiervoor bij ons subsidie aanvragen. Initiatieven op het vlak van recreatie, watergebonden archeologie, cultuurhistorie en/of educatie stimuleren wij graag. Deze subsidie is voor partners binnen het stroomgebied van waterschap Aa en Maas.

Wil je zelf een subsidieregeling onder de aandacht brengen? Stuur dan een mail naar info@zuiderwaterlinie.nl. De subsidieregelingen zullen ook uitgelicht worden in de maandelijkse partnerupdate. Ben je daar nog niet voor ingeschreven? Dan kun je dat doen via deze link.

Laatste update: 13 januari 2023, 12:00 uur