Zuiderwaterlinie etappe 2: Steenbergen - Dinteloord

3 uur 30 minuten (21,6 km)

De Zuiderwaterlinie is de oudste, langste én meest gebruikte van alle Nederlandse waterlinies. Helemaal van Bergen op Zoom tot Grave. Een unieke ketting van 11 Brabantse vestingsteden en hun ommeland, verbonden door het typisch Nederlandse verhaal van verdedigen met het water. Deze wandelroute is één van de zeventien etappes van het Zuiderwaterlinie wandelpad. De totale lengte van het wandelpad in Brabant is 290 kilometer. Kijk voor een overzicht van alle wandeletappes op https://www.visitbrabant.com/zuiderwaterlinie.

Etappe 2: Steenbergen - Dinteloord
In het buitengebied, tussen de vestingsteden, liggen de échte verborgen parels. Ooit waren dit de essentiële schakels in de inundatiegebieden. Allemaal perfect op elkaar afgestemd om zo kilometers land onder water te kunnen zetten.

Het Zuiderwaterlinie Wandelpad neemt je mee door het historische centrum van vesting Steenbergen, waar de meest…

De Zuiderwaterlinie is de oudste, langste én meest gebruikte van alle Nederlandse waterlinies. Helemaal van Bergen op Zoom tot Grave. Een unieke ketting van 11 Brabantse vestingsteden en hun ommeland, verbonden door het typisch Nederlandse verhaal van verdedigen met het water. Deze wandelroute is één van de zeventien etappes van het Zuiderwaterlinie wandelpad. De totale lengte van het wandelpad in Brabant is 290 kilometer. Kijk voor een overzicht van alle wandeletappes op https://www.visitbrabant.com/zuiderwaterlinie.

Etappe 2: Steenbergen - Dinteloord
In het buitengebied, tussen de vestingsteden, liggen de échte verborgen parels. Ooit waren dit de essentiële schakels in de inundatiegebieden. Allemaal perfect op elkaar afgestemd om zo kilometers land onder water te kunnen zetten.

Het Zuiderwaterlinie Wandelpad neemt je mee door het historische centrum van vesting Steenbergen, waar de meeste horecagelegenheden en winkels zich bevinden, en langs de jachthaven. Daarna wandel je van Fort Henricus naar Dinteloord. Dit dorp is vernoemd naar De Heense Polder waarin het is gelegen. Deze polder is op zijn beurt weer vernoemd naar een waterloop. Je wandelt langs een aantal bijzondere natuurgebieden. Zo passeer je de Dintelse Gorzen, de Steenbergse Vliet, de Slikken van De Heen en het Volkerak-Zoommeer.

Hoe werkt de wandelroute?
Het Zuiderwaterlinie wandelpad is uitgezet over het Brabantse wandelknooppuntensysteem. De wandelroute is herkenbaar aan de groen-met-gele bewegwijzering met het Zuiderwaterlinie-symbool. Wandel eenvoudigweg van knooppunt naar knooppunt. Tussen de knooppunten volg je de bewegwijzering van het knooppuntensysteem.

Meldpunt routes
Klopt er iets niet aan de bewegwijzering of de route? Meld dit via het Meldpunt knooppuntroutes Brabant. Je kunt ook bellen naar 0800-4050050 (gratis).

Zuiderwaterlinie wandelgids
De Zuiderwaterlinie wandelgids is een prachtig naslagwerk en een leidraad om dit schitterende Brabantse erfgoed te ontdekken. Alle wandelknooppunten in de omgeving van de route zijn zichtbaar op de deelkaarten, zodat je ook zelf kortere wandelingen uit kunt stippelen. Bestel de Zuiderwaterlinie wandelgids.

Dit ga je zien

Startpunt: Nassaulaan 1
Steenbergen
88
02
19
30
09
77
76
1

Uitkijktoren Fort Henricus

Uitkijktoren Fort Henricus
Uitkijktoren Fort Henricus
Schansdijk
4655 TE De Heen
73
72
48
47
99
98
66
65
2

Sluizencomplex Benedensas

Sluizencomplex Benedensas
Benedensasweg 2
4655 ST De Heen
62
3

Dintelse Gorzen

Dintelse Gorzen
Benedensasweg 4
4655 ST De Heen
61
46
51
50
32
4

Centrum Dinteloord

Centrum Dinteloord
Raadhuisplein 0
4671 DA Dinteloord
Eindpunt: Stoofdijk 3
4671 Dinteloord

Beschrijving

Startpunt: Nassaulaan 1
Steenbergen
 • Fort Henricus
  Zodra je Steenbergen uitwandelt, word je verrast door de mooie natuur in het buitengebied. Verscholen tussen de polders en het Vliet ligt het voormalige Fort Henricus. Vanaf 1627 beschermde het fort de haven en sluis en maakte zo een einde aan de belegeringen van Steenbergen. Fort Henricus kon maar liefst 450 soldaten huisvesten. Het fort is opgeknapt. Loop over de brug naar het fort, beklim de uitkijktoren en kijk uit over het landschap van polders en kerktorens.
 • De Steenbergse Vliet
  De Steenbergse Vliet is een natuurgebied dat vooral bestaat uit rietmoeras. Het gebied staat tegenwoordig opnieuw in open verbinding met het Volkerak, na het openzetten van het sluizencomplex bij Benedensas. Het natuurgebied is een paradijs voor watervogels en een ideale paaiplaats voor vissen, waaronder de karper en snoekbaars. Vanaf de jaren negentig is het gebied een paradijs geworden voor de (water) recreatie.
 • Sluizen van Benedensas
  Aan de monding van de Steenbergse Vliet is het sluizen-complex Benedensas de perfecte plek om even uit te blazen. Sinds 1824 beschermden de sluizen het achterliggende land tegen hoog water uit het Volkerak en voor de scheepvaart om het hoogteverschil te overbruggen tussen eb en vloed. Toen de Philipsdam het Volkerak afsloot van de Oosterschelde, verloren de sluizen van Benedensas hun functie. Beklim de uitkijktoren of bezoek de informatiebunker als je meer wilt weten over de omgeving of de Zuiderwaterlinie. Naast de sluizen vind je het gelijknamige buurtschap, waar ruige schippers vroeger wachtten totdat ze door de sluis konden varen.
 • Volkerak-Zoommeer
  Het landschap rondom het Volkerak-Zoommeer kent een bewogen geschiedenis. In de eeuwenlange ontwikkeling van dit gebied is water de bepalende factor geweest. Enerzijds was er de strijd tegen het water, anderzijds was water bondgenoot in de strijd tegen vijandelijke troepen. Lang geleden bestond het gebied grotendeels uit veen. Vanaf de vroege middeleeuwen erodeerde het veen door binnen-dringend zeewater en ontwatering na de aanleg van greppels en slootjes. Door de afwisseling van bedijkingen, verbin-dingen en stormvloeden blijft de delta steeds in verandering.
 • Dinteloord
  Dinteloord heeft alle kenmerken van een polderplaats. De geschiedenis van het dorp begint kort na de inpoldering van het Prinsenland, het gebied tussen de rivieren Vliet en Dintel, in het jaar 1605. Het was het grootste inpoldering-project van West-Brabant. Dit gebied behoorde toe aan prins Filips Willem van Oranje, de oudste zoon van prins Willem I van Oranje. In hetzelfde jaar, 1605, is ook Dinteloord gesticht. De bebouwing was naar Flakkees model en bestond slechts uit twee voorstraten en twee achterstraten aan weerszijden van De Kreek.
Eindpunt: Stoofdijk 3
4671 Dinteloord
 • 88
 • 02
 • 19
 • 30
 • 09
 • 77
 • 76
 • 73
 • 72
 • 48
 • 47
 • 99
 • 98
 • 66
 • 65
 • 62
 • 61
 • 46
 • 51
 • 50
 • 32

Kenmerken