De Zuiderwaterlinie

Onze voorvaderen voerden oorlogen met water als wapen. Om Holland te verdedigen, creëerden zij een indrukwekkend stelsel van waterlinies. Kwam de vijand te dichtbij? Dan lieten zij het land onderlopen. Inundatie, noemen we die truc nu. Vestingbouwer Menno van Coehoorn verstond die kunst als de beste. Hij ontwierp eind 17e eeuw een indrukwekkend stelsel van aaneengesloten waterlinies met forten en schansen. Dat was de geboorte van het Zuiderfrontier, nu bekend als de Zuiderwaterlinie.

Duik in de geschiedenis

Friet eten met een zachte -g aan het Zuyderfrontier

Waterbouwkundig meesterwerk Brabant

Menno van Coehoorn: het genie

© Internet - NHW

Inundatie: water als bondgenoot

Vijf regio's met vijf gezichten

25 partners

Historische ketting

De Zuiderwaterlinie is de oudste, de langste én meest benutte van alle Nederlandse waterlinies. Helemaal van Bergen op Zoom tot Grave. Een ketting van 160 kilometer die 11 gezellige vestingsteden en prachtige ommelanden aan elkaar verbindt met een prachtig, historisch verhaal.

Ontdek de Zuiderwaterlinie!