De Zuiderwaterlinie

Onze voorvaderen voerden oorlogen met water als wapen. Om Holland te verdedigen, creëerden zij een indrukwekkend stelsel van waterlinies. Kwam de vijand te dichtbij? Dan lieten zij het land onderlopen. Inundatie, noemen we die truc nu. Vestingbouwer Menno van Coehoorn verstond die kunst als de beste. Hij ontwierp eind 17e eeuw een indrukwekkend stelsel van aaneengesloten waterlinies met forten en schansen. Dat was de geboorte van de Zuiderfrontier, nu bekend als de Zuiderwaterlinie.

Alliantie Zuiderwaterlinie

In de Alliantie Zuiderwaterlinie werken 21 gemeenten, 3 waterschappen en provincies Noord-Brabant en Zuid-Holland samen. En dit aantal is nog steeds groeiende. Samen verbinden de partners het verleden met de toekomst door historie zichtbaar en beleefbaar te maken.

Lees meer over de partners

Duik in de geschiedenis