Vijf regio's - vijf karakters

West Brabantse Waterlinie: de eerste inundaties

In West-Brabant lag de allereerste waterlinie van Nederland: de Linie van de Eendracht. Die werd later vervangen door de West Brabantse Waterlinie. Meerdere keren beschermde dit stuk linie Holland en Zeeland tegen de Spanjaarden, Fransen en Belgen. Het gebied stond in totaal vijftig jaar onder water. Zoals in 1747. De Fransen hadden Bergen op Zoom belegerd. De Steenbergenaren lieten landbouwgronden onder water lopen en maakten slimme waterverbindingen. Er kwamen forten en redoutes in het moerassige gebied. 

Ontdek de West Brabantse Waterlinie

Stelling van Willemstad: de mooiste forten

De zeearmen verdedigen die toegang boden tot Holland. Dát was voor honderden jaren de taak van de Stelling van Willemstad. Daarom liggen er vijf forten rond dit gezellige vestingstadje, in een grote kring aan het open water. Twee liggen in Zuid-Holland en drie in Brabant. Ze zijn gebouwd door Napoleon. Eyecatcher is Fort Sabina, dat nog grotendeels bewaard is gebleven. Als je bovenop dit fort staat, kan je de hele Stelling van Willemstad goed overzien. 

Ontdek Willemstad

Breda en Geertruidenberg: schansen en linies

Breda en Geertruidenberg waren allebei belangrijke vestingsteden. De muren, grachten en lunetten herinneren eraan dat hier heel wat gevochten is. Tussen Breda en Geertruidenberg lag een zwakke schakel van de verdedigingslinie. Inundatie? Dat werkte hier eigenlijk niet, het gebied ligt namelijk te hoog om onder water te zetten. Daarom vind je hier allerlei schansen en linies op het land, vooral bij Terheijden en Den Hout. De riviertjes waren belangrijk voor de verbinding met andere delen van de Zuiderwaterlinie.

Ontdek regio Breda - Geertruidenberg

‘s-Hertogenbosch en Heusden: bekroonde vestingsteden

In 1629 beëindigde prins Frederik Hendrik met zijn leger Staatsen de Spaanse overheersing van
’s-Hertogenbosch. Van de meest noordelijke stad van het Hertogdom Brabant werd ‘s-Hertogenbosch de meest zuidelijke van de piepjonge Republiek der Nederlanden. Het vestingstadje Heusden heeft nog een langere geschiedenis. Allebei deze vestingsteden zijn prachtig gerestaureerd en wonnen daarmee belangrijke prijzen. In het landschap vind je nog keerdijken en overblijfselen van schansen en forten.

Ontdek 's-Hertogenbosch en Heusden

Noordoost-Brabant: de strijd tegen en met het Maaswater

Ontdek de intrigerende geschiedenis van het landschap rond Grave en Ravenstein. Het gebied is lang een stukje buitenland in Brabant geweest. Het behoorde namelijk onder andere tot het Hertogdom van Kleef. Je vindt hier overal overblijfselen van de militaire geschiedenis, van de tijd van Julius Caesar tot aan de Koude Oorlog. Hier lagen bijvoorbeeld mobilisatiecomplexen: magazijnen met voorraden wapens, munitie, medicijnen en voedsel opgeslagen. En bovenal is hier altijd de Maas, die regelmatig buiten haar oevers treedt. 

Ontdek Grave - Ravenstein - Megen

Duik in de geschiedenis

  • Zachte -g aan het Zuiderfrontier

  • Brabant als waterbouwkundig meesterwerk

  • Menno van Coehoorn: het genie van de linie

  • Inundatie: water als bondgenoot

  • 25 partners