Stelling Breda-Geertruidenberg

Breda en Geertruidenberg waren allebei belangrijke vestingsteden. De muren, grachten en lunetten herinneren eraan dat hier heel wat gevochten is. Tussen Breda en Geertruidenberg lag een zwakke schakel van de verdedigingslinie. Inundatie? Dat werkte hier eigenlijk niet, het gebied ligt namelijk te hoog om onder water te zetten. Daarom vind je hier allerlei schansen en linies op het land, vooral bij Terheijden en Den Hout. De riviertjes waren belangrijk voor de verbinding met andere delen van de Zuiderwaterlinie.

De Stelling Breda-Geertruidenberg is de enige van de vijf stellingen van de Zuiderwaterlinie die als één samenhangende militaire stelling ontwikkeld is. Van Coehoorn smeedde Breda als Oranje-Nassaustad en Geertruidenberg als eerste Hollandse plaats met stadsrechten aan elkaar. Het militaire systeem van de Stelling Breda-Geertruidenberg is fijnmazig en in potentie goed te beleven. Als gevolg van de stedelijke en industriële ontwikkeling in de tweede helft van de 20ste eeuw is de continuïteit van dit landschap niet meer over de hele stelling aanwezig. Het verband met de militaire historie van Breda raakte ondergesneeuwd.

Lees verder in het ambitiedocument

Ontdek de vestingsteden van de stelling

Bezoek de stadsmonumenten

Verken de stoere forten

Komt tot rust in de ommelanden

Bezoek een van de andere plaatsen

Onze partners in de stelling