Hoofdwacht en Oude Wacht Geertruidenberg

Hoofdwacht en Oude Wacht Geertruidenberg: twee monumentale wachtposten

Geertruidenberg, daar kwam je vroeger niet zomaar binnen. De stad heeft twee wachtposten. Militairen moesten in tijden van oorlog controleren wie er allemaal in- en uitging. De Hoofdwacht (1786) en de Oude Wacht (1836) Geertruidenberg vormden hun onderkomen.

Hoofdwacht Geertruidenberg

De Hoofdwacht in Geertruidenberg was de centrale post van de wachtlokalen. Het bakstenen gebouw, één van de goed bewaarde monumenten van Geertruidenberg, heeft een ingebouwde galerij, gesteund door zes pijlers onder vijf kortbogen. Rechts (aan de noordzijde) zijn gevangeniscellen. Er is een inrijpoort met een ijzeren hek. Dit was de doorgang naar de kazerne. Als je erdoor kijkt, zie je het Arsenaal aan de Haven. Het garnizoen is opgeheven in 1963 en sindsdien heeft de Hoofdwacht in Geertruidenberg geen functie meer. Links van het gebouw ligt de voormalige Marktkazerne, ooit een deftig logement waar Johan van Oldenbarnevelt logeerde.

Oude Wacht Geertruidenberg

Vanwege de Belgische Opstand werd de vesting Geertruidenberg na 1830 flink gemoderniseerd. Het wachthuis De Oude Wacht in Geertruidenberg kwam op de plaats van de voormalige Dordrechtse Poort. Die noemde men ook wel Waterpoort, vandaar ook de naam Waterpoortstraat. Achter het wachthuis stond destijds een langgerekt militair magazijn, vol met brandblusmiddelen voor het garnizoen.

dichtbij deze locatie