Cookies

Zuiderwaterlinie.nl maakt gebruik van cookies en webstatistieken. Dit soort cookies heeft geen impact op uw privacy. Ze vallen onder de uitzondering van de cookiebepaling in de Telecommunicatiewet. Daarom vraagt Zuiderwaterlinie.nl geen toestemming voor het plaatsen van cookies.

De provincie Noord-Brabant maakt op de website van Zuiderwaterlinie.nl gebruik van Google Analytics. Om gegevens te verzamelen worden meerdere cookies op uw pc, tablet of mobiel geplaatst.

Het gebruik van Google Analytics valt onder de uitzondering van de cookiebepaling in de Telecommunicatiewet en mag gebruikt worden zonder toestemming van bezoekers als wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • Een bewerkersovereenkomst is afgesloten met Google Analytics; 
  • IP-adressen anoniem worden opgeslagen; 
  • IP-adressen niet gedeeld worden met derden; 

De bezoeker wordt geïnformeerd over het gebruik van Google Analytics en cookies.