Over ons

Doelstelling 
De Zuiderwaterlinie als samenhangend geheel terugbrengen in het collectieve bewustzijn, de verhalen rond de linie uitdragen, onze kennis delen, aanjager zijn bij maatschappelijke en ruimtelijke opgaven en zo het erfgoed zichtbaar en beleefbaar maken. De linie draagt de geschiedenis van het zuiden van Nederland als collectief geheugen in zich en kan met haar opgebouwde kennis als inspiratiebron, aanjager en versneller fungeren bij de grote maatschappelijke en ruimtelijke uitdagingen (rondom klimaat, energie en water).

Beloningsbeleid
De beheerstichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de beheerstichting. Er kan geen (rechts)persoon beschikken over het vermogen van de beheerstichting als ware het eigen vermogen. De bestuursleden van de Beheerstichting Zuiderwaterlinie ontvangen een passende vergoeding per vergadering. Er wordt 4 keer per jaar vergaderd. Het bestuur maakt jaarlijks na afloop van het boekjaar een financieel jaarverslag van de Beheerstichting op. Het financieel jaarverslag van 2022 verschijnt binnenkort.

Samenstelling bestuur
De Beheerstichting Zuiderwaterlinie is in 2021 opgericht. Het bestuur van de Beheerstichting Zuiderwaterlinie bestaat uit:

Lex Roolvink, voorzitter
Wim van Engeland, secretaris
Joop van de Meulenreek, penningmeester

Documenten en informatie