Toegankelijkheid

De Zuiderwaterlinie wil dat iedereen alle informatie en diensten op haar website goed kan lezen en gebruiken. Daarom werken we continu aan het verbeteren van de toegankelijkheid op www.zuiderwaterlinie.nl, zodat deze voldoet aan de Europese norm EN 301 549 (voorheen de Webrichtlijnen).

Aanpak

De Zuiderwaterlinie wil dat iedereen alle informatie en diensten op haar website goed kan lezen en gebruiken. Dit doen we als volgt:

  • De Zuiderwaterlinie laat www.zuiderwaterlinie.nl periodiek toetsen door een onafhankelijke partij.
  • Webredacteuren volgen een training over digitale toegankelijkheid.
  • Webredacteuren toetsen nieuwe content vóór publicatie zo veel mogelijk op toegankelijkheid.
  • De Zuiderwaterlinie voert technische aanpassingen door, zodat www.zuiderwaterlinie.nl met elke pc, tablet of smartphone te gebruiken is.

Maatregelen om de toegankelijkheid te vergroten

De Zuiderwaterlinie werkt aan de volgende maatregelen om de toegankelijkheid op www.zuiderwaterlinie.nl te bevorderen:

  • Wat betreft het principe waarneembaarheid brengt de Zuiderwaterlinie de mogelijkheden voor tekstalternatief voor niet-tekstuele content, presentatie door softwarebepaling of tekst, invoervelden door softwarebepaling, contrast bij tekst, afbeeldingen en niet-tekstuele content, herschaling van tekst en hover en focus in kaart.
  • Wat betreft het principe bedienbaarheid brengt de Zuiderwaterlinie de mogelijkheden voor content bedienbaar via toetsenbordinterface, enkel teken sneltoetsen, focusvolgorde, linkdoelen (in context), zichtbaarheid van de toetsenbordfocus en labels in namen in kaart.
  • Wat betreft het principe begrijpelijkheid brengt de Zuiderwaterlinie de mogelijkheden voor contextwijziging bij input, foutindentificaties in kaart, labels of instructies, parsen en naam, rol en waar door softwarebepaling in kaart.
  • De webredacteuren voeren periodiek tussentijdse controles uit op de huidige content en maakt deze waar nodig toegankelijker.
  • De Zuiderwaterlinie brengt het gebruik van PDF, video en kaartmateriaal in kaart, waarbij de mogelijkheden worden bekeken om deze onderdelen toegankelijk aan te bieden.

Meld een probleem met toegankelijkheid

Komt u een probleem tegen met de toegankelijkheid van deze website? Geef het aan ons door via het contactformulier.

Meer informatie?