Spinolaschans Breda

Spinolaschans Breda: beheerst door flora en fauna

De Spinolaschans Breda werd door veldheer Spinola aangelegd om de stad af te sluiten. Een linie van vijftig kilometer zorgde ervoor dat het voedsel de stad niet meer kon bereiken. Nu groeit en bloeit hier alles overvloedig. 

Overgave met tromgeroffel bij Spinolaschans Breda

De Spinolaschans ligt tussen Breda en Terheijden. Deze ‘Grote Schans’ was een zelfstandig verdedigingswerk met vier bastions. Het was onderdeel van een vijftig kilometer lange linie. Spinola legde die aan in 1624 zodat er geen voedsel Breda in kon. In 1625 moest Breda, onder leiding van gouverneur Justinius van Nassau, zich na een beleg van elf maanden overgeven. Het garnizoen kreeg een eervolle aftocht. Leuk weetje: de beroemde schilder Diego Velázquez heeft de overgave vastgelegd in het schilderij ‘Las Lanzas’, dat in het Prado museum in Madrid hangt. Meteen daarna ontmantelt Spinola de Spinolaschans in Breda. Toch herontwerpt Frederik Hendrik de Grote Schans in 1637: hij belegert Breda en herovert de stad op de Spanjaarden.

Ontdek de verscholen linie met een wandelroute bij de Spinolaschans

Militairen lopen er niet meer, de contouren van het verdedigingsbouwwerk zijn alleen nog vanuit de lucht te zien. Maar de Spinolaschans in Breda is er nog wel, verscholen tussen de bomen. Flora en fauna overheersen nu op dit vroegere strijdtoneel. Staatsbosbeheer beheert de opgeknapte Spinolaschans Breda, tegenwoordig een rijksmonument. Ontdek de omliggende natuur met een van de wandelroutes bij de Spinolaschans of kies een fietsroute bij de Spinolaschans over de vierpuntige liniewal. De Spinolaschans in Breda is overdag vrij toegankelijk via wandel- en fietsroutes in de buurt van Hartelweg –Terheijdenseweg in Breda (fietsknooppunt 77).

Bezoek de Spinolaschans Breda

Ontdek in de buurt