Markt Geertruidenberg

Een rijksbeschermd plaatje op de grens van Holland en Brabant

Bijna 1000 jaar geleden was de markt van Geertruidenberg al het kloppend hart van een bloeiend handelscentrum. De bomen groeiden tot aan de hemel. Tot 1421, toen de St. Elisabethsvloed de stad overstroomde. Nu wuiven er lindebomen naar historische panden.

Water!

De Elisabethsvloed was een ramp. Handelswegen spoelden weg, de Donge veranderde in een binnenzee. Maar water was niet alleen een vijand maar ook broodnodig voor de middeleeuwers. Welwaterputten op de markt beschermden de stad als er brand was. Nog steeds staan er een paar. In de achttiende eeuw bouwde de beroemde steenhouwer Guillaum Carrier drie putten om tot zwengelpompen. En samen met architect Philip Willem Schonck bouwde diezelfde steenhouwer prachtige, monumentale panden langs de markt. Zo knapte de stad weer op na de oorlog tegen de Fransen.

Platte trechter

Het marktplein heeft een karakteristieke vorm: heel lang en smal, maar wijd aan het eind. Hoe dat zo gekomen is? Daarover lopen de meningen net zo uiteen als het plein zelf. Sommigen zeggen dat vorm te maken had met de ‘veedrift’: boeren dreven hun vee over de markt naar het westen, waar de weilanden lagen. Volgens anderen heeft de vorm te maken met de zandrug waarop de stad tot stand kwam.

Bezoek de Markt Geertruidenberg

ontdek in de buurt van Geertruidenberg