De partners

De Zuiderwaterlinie bestaat uit een samenwerkingsverband tussen 25 partners. Samen hebben zij de handen ineen geslagen om de Zuiderwaterlinie nationaal en internationaal op de kaart te zetten. De Zuiderwaterlinie vertrekt vanuit de filosofie dat de som groter is dan het geheel der delen. De verbinding van de elf vestingsteden en hun ommeland maakt lokale initiatieven sterker. Dit is niet alleen belangrijk voor het historische erfgoed, maar vrijwel in één adem ook voor de vrijetijdseconomie aanverwante domeinen die zich bezighouden met landschap, natuur en stedenbouw.

Als interim-regisseur is Anne-Wil Maris verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de Zuiderwaterlinie.

In mei 2016 komt de samenwerking in de Zuiderwaterlinie in een stroomversnelling met de presentatie van de eerste inspiratieatlas; een complete bundeling van de rijke geschiedenis en kansrijke toekomst van de Zuiderwaterlinie. Vier maanden later ondertekenden de 25 partners de intentieovereenkomst Zuiderwaterlinie. Het gaat om alle gemeenten langs de linie, waterschappen, provincie en provinciale uitvoeringsorganisaties, Staatsbosbeheer, Brabants Landschap, ANWB en de Nederlandse Vereniging van Vestingsteden.

De Zuiderwaterlinie is een cultuurhistorisch gebied met een rijk aanbod: monumenten, musea, vestingrelicten, natuur, attracties, evenementen, activiteiten en een levendige horeca. 

Download de inspiratieatlas (85 mb)

2018 was een fantastisch jaar voor de Zuiderwaterlinie, dankzij de Sprong, de Mars, de opening van het Zuiderwaterlinie wandelpad en de lancering van de 5 Zuiderwaterlinie fietsroutes in samenwerking met de ANWB. Om het jaar in schoonheid af te sluiten, kwamen  de partners in december opnieuw samen voor de partnerconferentie in de Akroplis in Megen.

Het was een inspirerende dag, met interessante gesprekken en lezingen. Ook tekenden de partners er een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Hiermee onderstreepten ze hun engagement voor de Zuiderwaterlinie voor de komende 10 jaar.

 

 

Duik in de geschiedenis

  • Brabant als waterbouwkundig meesterwerk

  • Menno van Coehoorn: het genie van de linie

  • Inundatie: water als bondgenoot

  • Vijf regio's met verschillende gezichten

  • Zachte -g aan het Zuiderfrontier