De partners

De Zuiderwaterlinie bestaat uit een samenwerkingsverband met ruim 40 partners. Samen hebben zij de handen ineen geslagen om de Zuiderwaterlinie nationaal en internationaal op de kaart te zetten. De Zuiderwaterlinie vertrekt vanuit de filosofie dat de som groter is dan het geheel der delen. De verbinding van de vestingsteden en hun ommeland maakt lokale initiatieven sterker. Dit is niet alleen belangrijk voor het historische erfgoed, maar vrijwel in één adem ook voor de vrijetijdseconomie aanverwante domeinen die zich bezighouden met landschap, natuur en stedenbouw.

Als programmamanager is Anne-Wil Maris verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de Zuiderwaterlinie.

In 2021 heeft de Alliantie Zuiderwaterlinie, na een eerste pioniersfase, een nieuwe stap gezet. Deze fase kenmerkt zich door stabiliteit en groei: er vindt een doorontwikkeling plaats die terug te zien is in een grootschalige campagne en toename van bezoek en volgers op alle kanalen. In een ambitiedocument spreken de partners hun gedeelde visie op - en passie voor - de toekomst van het verleden uit. Deze visie en de vertaling daarvan in plannen en projecten, geeft richting en houvast aan het samenwerkingsverband. Het is geen eindpunt, maar een begin; een inspiratiebron en een werkdocument.

De publieksversie van het ambitiedocument vind je ook op onze website.

Lees het ambitiedocument

In 2018 kreeg de Zuiderwaterlinie meer concreet gestalte. Zo was er de Sprong, de Mars, de opening van het Zuiderwaterlinie wandelpad en de lancering van de 5 Zuiderwaterlinie fietsroutes in samenwerking met de ANWB. Om het jaar goed af te sluiten, tekenden de partners, tijdens de partnerconferentie in de Akropolis in Megen, een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Hiermee onderstreepten ze hun engagement voor de Zuiderwaterlinie voor de komende 10 jaar.

 

 

In mei 2016 kwam de samenwerking in de Zuiderwaterlinie in een stroomversnelling met de presentatie van de eerste inspiratieatlas; een complete bundeling van de rijke geschiedenis en kansrijke toekomst van de Zuiderwaterlinie. Vier maanden later werd de intentieovereenkomst Zuiderwaterlinie ondertekend. Dit deden alle gemeenten langs de linie, waterschappen, de provincie en provinciale uitvoeringsorganisaties, Staatsbosbeheer, Brabants Landschap, ANWB en de Nederlandse Vereniging van Vestingsteden.

Download de inspiratieatlas (85 mb)

Duik in de geschiedenis