West-Brabantse Waterlinie

In West-Brabant lag de allereerste waterlinie van Nederland: de Linie van de Eendracht. Daar kwam later een extra linie bij: de West-Brabantse Waterlinie. Meerdere keren beschermde dit stuk linie Holland en Zeeland tegen de Spanjaarden, Fransen en Belgen. Het gebied stond tientallen jaren onder water. Zoals in 1747. De Fransen hadden Bergen op Zoom belegerd. De Steenbergenaren lieten landbouwgronden onder water lopen en maakten slimme waterverbindingen. Er kwamen forten en redoutes in het moerassige gebied.

Tussen Bergen op Zoom en Steenbergen, aan de voet van de Brabantse Wal, ligt een herkenbaar, oud inundatielandschap. De West Brabantse Waterlinie is de oudste waterlinie van Nederland. Ze is de enige van de vijf stellingen die al voor Van Coehoorn functioneerde als volwaardige waterlinie. De vesting van Bergen op Zoom geldt als het meesterwerk van Menno van Coehoorn als vestingbouwer. De liniestructuur is vandaag de dag nog goed herkenbaar.

Lees verder in het ambitiedocument

Ontdek de vestingsteden van de West Brabantse Waterlinie

Bezoek de stadsmonumenten

Verken de stoere forten

Komt tot rust in de ommelanden

Onze partners in de West Brabantse Waterlinie