Steenbergen

Was het ooit een plaats op een berg stenen? Had het als basis een stenen gebouw? Nee. Vestingstad Steenbergen, de oudste spellingswijze 'Stenberghe’ dateert uit 1267, heet 'gewoon' Steenbergen. Wel kreeg het tijdens de Tachtigjarige Oorlog strategische betekenis.

Van zwak tot onneembaar

Steenbergen vestingstad beheerste de landweg tussen de Zeeuwse en de Hollandse eilanden. Er was enkel een kleine ommuring ter bescherming tegen overstromingen en vijanden. Zoveel was er niet te vrezen. Maar de ligging én de zwakke verdedigingswerken leidden tussen 1572 en 1622 tot de ene belegering, verovering en herovering na de andere. De bevolking leed erg onder dit stuivertje wisselen tussen de Spaanse en Staatse troepen.
Op 18 juli 1622 veroverden 3 compagnieën Spanjaarden de vestingstad voor een laatste keer. Enkele maanden later kon Prins Maurits Steenbergen ontzetten en trok hij op zijn beurt met een enorme legermacht de vestingstad binnen. De herovering van Steenbergen werd in het hele land uitbundig gevierd. Na 1626, dankzij de aanleg van Fort Henricus, werd Steenbergen een echte, onneembare vesting.

Zuiderwaterlinie én West Brabantse Waterlinie in Steenbergen

Vestingstad Steenbergen kreeg stadsrechten in 1272 dus bestaat het in 2022 750 jaar. De restanten van de vesting Steenbergen, onderdeel van de Zuiderwaterlinie én de West Brabantse Waterlinie, zijn hier en daar nog zichtbaar. Zoals de herstelde bastions, de herkenbaar gemaakte liniegracht en de opgeknapte vestingmuur. Het stadje heeft een verrassend historisch hart. Het is voor de recreant goed toeven in natuurgebieden met slikken, kreken, geulen en veel ruige vegetatie. Bezoek de populaire jachthavens aan de Steenbergse Vliet en het Volkerak. En pak daarna een versnapering in één van de horecagelegenheden, rondom de Steenbergse Haven of op de gezellige markt.

Bezoek Steenbergen