Waterschans Bergen op Zoom

Waterschans in Bergen op Zoom weer zichtbaar

Daar lag ie, lange tijd verscholen in een stukje vergeten stad, de Waterschans van Bergen op Zoom is helemaal opgeknapt en zichtbaar gemaakt. Zo is de schop in de grond gegaan om de grachten bloot te leggen en is de maaier aan de slag gegaan om ze te bevrijden van het riet.

De waterschans schans is oudste vestingwerk van Bergen op Zoom

De Waterschans van Bergen op Zoom, gelegen aan de oude havenmonding en onderdeel van de West Brabantse waterlinie, is aangelegd in 1584. De waterschans is het oudste vestingwerk van deze stad, gebouwd op initiatief van Prins Willem van Oranje. Die was namelijk sinds 1582 ook Markies van Bergen op Zoom. De functie van de Waterschans was om de haventoegang, de sleutel tot de stad, te verdedigen. 

Zichtbare en toegankelijke Waterschans

Hoogste tijd dus om de Waterschans, de grachten en taluds te herstellen. Zodat ze weer zichtbaar in het landschap zijn en toegankelijk voor toeristen. De herstelwerkzaamheden zijn inmiddels afgerond. Er is een verhard fiets- en wandelpad. Ga je wandelen of fietsen in Bergen op Zoom, dan kun je met een wandelroute in Bergen op Zoom vanaf het pad het vestingwerk en het gerestaureerde bastion zien. Dankzij het herstelwerk aan de Waterschans zijn de voormalige oesterputten weer zichtbaar. Bergen op Zoom was ooit het centrum van de oesterteelt. Dat eindigde na een ziekte onder de oesters. De muren van oesterputten op de Waterschans in Bergen op Zoom zijn nog vrijwel volledig intact.

Foto's nav persbericht opening na restauratie op zaterdag 23 juni 2018

Ontdek in de buurt