Brug d'n Overloop

Nieuw hoogwaterprobleem

De kanalisatie van de Maas, uitgevoerd in de periode 1936-1938, loste voor Noord-Oost Brabant de wateroverlast van de Beerse Maas op. Voor Keent, dat tot die tijd samen met Balgoij een Gelders dorp was, ontstond juist een probleem: de oude afgesneden Maasarm was weliswaar afgedamd, maar bij hoogwater liep door een plaatselijk verlaagde dijk de oude Maasarm telkens weer vol. Hierdoor werd Keent dan telkens een onbereikbaar eiland. Als tijdelijke oplossing werd dan een voetveer ingezet, maar gemotoriseerd verkeer kon Keent niet bereiken. Keent raakte zo telkens sterk geisoleerd, 70 jaar lang.

Definitieve oplossing: de brug

Na twee extreem hoge waterstanden in 1993 en 1995 werd besloten Keent duurzaam te ontsluiten met een brug tussen Overlangel en Keent. Toch duurde het nog tot 2008 voordat de definitieve oplossing gerealiseerd was.