Drie-eenheid

Velp, misschien wel het oudste dorp binnen de Zuiderwaterlinie

De oudste vermelding van Velp is op een vroegmiddeleeuwse goederenlijst. Hierin werden de bezittingen van het Kapittel van Sint-Vincentius uit Zinnik beschreven. Het verhaal gaat dat het kapittel in de 8e eeuw de relieken van deze heilige in veiligheid moest brengen om ze te behoeden voor de Noormannen. Aldus kwamen ze in Fellepa terecht waar de heer van Velp ongeneeslijk ziek was. Hij beloofde de helft van zijn bezittingen aan de heilige (lees: het kapittel) te schenken, in ruil voor genezing. Hij genas, maar weigerde zijn gelofte gestand te doen, waarop hij opnieuw ziek werd. Pas toen hij opnieuw genezen was gaf hij het beloofde. Aldus zou de band met het kapittel zijn ontstaan. 

Gedurende lange tijd ontving dit kapittel nog de tienden van de Heer van het Land van Herpen, waartoe Velp in de middeleeuwen bestuurlijk behoorde. Later werd dit het Land van Ravenstein.

De Drie-Eenheid

Aan de rand van Velp vormen drie religieuze bouwwerken samen een bijzonder ensemble, dat in de volksmond bekend is komen te staan als de Drie-Eenheid: het Emmausklooster, het kasteelklooster Bronckhorst en de Vincentiuskerk.

Toevluchtsoord voor katholieken

De drie bouwwerken illustreren goed de ontwikkelingen op religieus gebied in de Meierij en het Land van Ravenstein. Het Land van Ravenstein werd, toen het actief belijden van het katholieke geloof in de Meierij werd verboden, een toevluchtoord voor veel katholieke kloosterordes en gelovigen, aangezien hier nog steeds godsdienstvrijheid gold.

Klik op de button als je nog meer wilt weten over elk gebouw afzonderlijk.

Lees meer