Kleine Elft - afbuiging route Market Garden (19-9-1944)

België - Eindhoven-Veghel-Reek-Grave

"Van morgen ongeveer acht uren arriveerden de eerste troepen van het tweede Engelsche leger hier bij den kleinen Elft onder Reek, op den Rijksweg. Zij kwamen vanuit België en waren gekomen over Eindhoven, Son, St. Oedenrode, Veghel, Uden, Zeeland, Reek, en gingen van hier over den Rijksweg in de richting: Grave. Het enthusiasme, de vreugde en blijdschap hier onder ons, toen we het invasieleger zagen, is niet weer te geven. Alles liep uit, oud en jong, om de bevrijders langs den Rijksweg toe te juichen. Oude van dagen, gebrekkigen, iedereen werd naar den Rijksweg gebracht om het historisch gebeuren te kunnen gadeslaan. Heel den dag, aaneengesloten, soms in twee en drie rijen langs elkaar kwamen de tanks jeeps en allerhande soorten van legerwagens, aanrijden. Wat een materiaal! Wat een legeruitrusting! Heel den dag dreunden en ratelden de tanks (kolossen van ijzer en staal), zware gepanserde wagens, en allerhande andere soorten van motorwagens, waarvan we niet weten, waarvoor ze dienen, over het beton wegdek van onzen Rijksweg."

Genoeg om heel Duitsland te pletten

"Als niet-deskundigen lijkt ons wat hier voorbij trekt, wel voldoende om heel Duitschland plat te maken. En toch trekken zoo op het oogenblik langs verschillende andere kanten ook even groote en even goed uitgeruste colonnes het Hitler-rijk binnen. Nu begrijpen we waarom de invasie zoo lang uitbleef en een voorbereiding van jaren noodig had."
 

Geen tijd om te werken

"Geheel onze parochie heeft vandaag den dag doorgebracht langs den Rijksweg. Niemand heeft gewerkt, heeft zelfs nauwelijks tijd genomen om te eten. De menschen waren stapel gek van vreugde, nu ze de bevrijders zagen en begrepen dat we nu onder den knoet der Moffen uit zijn."