Maasbrug e.o. - luchtlandingen en kolonne Market Garden 1944

Duizend bommen en granaten

"EINDELIJK !!! Heel den dag de lucht vol jagers en bommenwerpers. Heel den dag schieten en bombardeeren. Van morgen was het meer dan erg. Een bange, zenuwachtige voormiddag. Vooral onder de Hoogmis, die in Reek hier om half elf begint, was het schieten en bombardeeren zoo erg, dat we het zóó nog niet beleefd hadden. Amerikaansche of Engelsche vliegtuigen mitrailleerden en bombardeerden Duitschers die de wacht hadden bij de Maasbrug te Grave en haar verdedigden met afweergeschut."

Gliders Waco CG-4 (zweefvliegtuigen)

"Ongeveer kwart vóór twee kwamen plotseling zwermen zware vliegtuigen aanzweven, zeer laag - vlak over de daken onzer huizen, langzaam, in formatie, met landingstroepen. Heel ons dorp liep uit. Iedereen stond op straat en wuifde met alles, wat men maar bij de hand had. Het was dan ook een schouwspel, nog nooit door ons gezien, om nooit te vergeten. Heel de lucht trilde en daverde van de dreunende en ronkende motoren, terwijl honderde zware luchtreuzen over onze hoofden heen zweefden, in grote zwermen opkomende uit Westelijke en Zuid-westelijke richting. Werkelijk het was een plechtige, majestueuze intocht."

Parachutisten

"Nog altijd dreunen, de reuzen-gevaarten, de ene formatie na de andere over ons heen, als opeens iemand uitroept: "Parachutisten"!!  We kijken in de richting: Grave, en werkelijk overal achter het Jezuïten-klooster: Mariendael, in de buurt van de Graafsche brug, en verderop, een niet te tellen menigte van dalende parachutes, parachutes met de landingstroepen, met militairen in uitrustingen, waar men perplex voor staat, tot de tanden gewapend, parachutes met munitie, levensmiddelen, werktuigen, wapenen, medicamenten, verbandkisten, in één woord met alles, tot tandenborsteltjes en toiletzeep toe."

Tijd voor de Nederlandse driekleur - Oranje boven
"Door het gebeurde van vandaag (Zondag 17 Sept. '44.) is de bevolking stapelgek geworden van enthusiasme. Oranje en Rood-Wit-Blauw is weer voor den dag gekomen."