Mineursschool - Reekse heide eeuwenlang oefenterrein

Reek niet alleen tegen de Fransen, ook tegen de Russen

In 1966 wordt in het bosgebied langs de Smitsweg en Driehuizerweg de mijnenschool gevestigd.  Weer 6 jaar later komt daar de Camouflageschool bij, tesamen onder de naam Mineurs- en Sappeursschool (MSS). In dezelfde zestiger jaren worden er vanwege de koude oorlog ook nog twee mobilisatiecomplexen gebouwd in de Reekse bossen aan weerszijden van de Mineurs- en Sappeursschool: één achter Bandelhandel De Molen op de grens met Schaijk en één op de grens met Velp en Escharen aan de andere uiterste zijde van de Reekse bossen, grenzend aan camping Bruinsbergen.

Een bijna retorische vraag: Waar zou de wereld beland zijn zonder Reek?