Oude pastorie - hoofdkwartier van de Blokkade van Grave in 1813-1814

De dagboeken 1813-1814

Het pand Mgr. Borretstraat 5 werd in 1808 aangekocht om er de pastorie van te maken voor pastoor Borret (van 1808 tot 1830), die na een roerige tijd waarbij hij telkens moest vluchten voor de Franse bezetter, wat meer rust kreeg in Reek binnen het Land van Ravenstein. Hij schreef er verder aan zijn dagboek dat vooral interessant werd in jaren 1813-1814 vanwege de Blokkade van Grave. Daarna schrijft hij zoveel over het weer dat je er feitelijk het klimaat van Reek begin 19e eeuw uit af kunt lezen. Tijdens de nadagen van Napoleon kreeg Borret inkwartiering: Luitenant-kolonel Snoeck vestigde zijn hoofdkwartier in deze pastorie en gaf van hieruit de leiding aan de Blokkade van Grave. Ook hij schreef een dagboek. In zijn dagboek schrijft hij meerdere malen bijzonder lovend over de moedige Landstormers van Reek. Een van de lovende strofen: De nieuw opgeworpen Troepes zoo van Linie als Land Militie schoon zamengesteld uit zeer jonge en onbedreven soldaten, bedreven echter door het aansporen van derzelver Officieren wonderen van dapperheid.

1850 De Reekse Missen

Na de dood van Borret in 1830, werd Wilhelmus Joseph Smits (van 1830 tot 1856), broer van orgelbouwer Frans I, de bewoner van de pastorie (reeds kapelaan vanaf 1819). Ook hij zorgde voor een bijzondere nalatenschap: hij schreef zes Reekse Missen. Nadat het originele boekwerk in het archief van de Capucijnen in Tilburg was ontdekt, is het in 2000 naar Reek gehaald. Tijdens de grote dorpsreĆ¼nie dat jaar werd een gelegenheidskoor opgericht dat op die dag tijdens de feestelijke mis een van de zes missen ten gehore bracht. Het gelegenheidskoor bestaat nog altijd en kreeg de toepasselijke naam: het Smitskoor.

De historie van dit pand omvat nog veel meer bijzondere feiten.

Als je meer wilt weten over alle bijzondere bewoners van deze voormalige pastorie, die zorgden voor even bijzondere nalatenschappen, dan klik je op de button hieronder.

Lees meer