Raambrug

Escharen en de Zuiderwaterlinie

Grave was de meest oostelijke vestingstad van De Zuiderwaterlinie. Dat maakt van Escharen (samen met Gassel) het laatste dorp van deze linie. Escharen, dat in de vuurlinie van Grave lag, heeft dus heel veel oorlogsgeweld te verduren gehad. De hier aanwezige rivier de Raam speelde daarbij een belangrijke rol als het gaat om de inundatie van dit gebied. De Beersche Maas, die gezien werd als een onderdeel van de Zuiderwaterlinie, veroorzaakte ook hier in Escharen regelmatig overstromingen en veel wateroverlast.

De Zuiderwaterlinie staat de laatste tijd weer volop in de belangstelling. Veelal verteld vanuit het gezichtspunt van de vestingsteden. Juist de gevolgen voor de dorpen in de nabijheid van zo’n stad zijn onderbelicht.

Inundatieriver De Raam

Het onderwater zetten van een gebied rondom een vesting, was een strategie die zich ontwikkelde vanuit vestingsteden. Gebieden werden dusdanig onder water gezet dat het waterpeil marcheren en aanvoer van materieel over land onmogelijk werd gemaakt, doch ondiep genoeg zodat scheepvaart ook onmogelijk was. Deze tactiek om Grave ter verdediging onder water te zetten, is verschillende malen toegepast met De Raam. De laatste keer nog in de Tweede Wereldoorlog.

Tijdens het beleg van 1674 werd de tactiek van inunderen omgekeerd door het Staatse leger onder leiding van Von Raubenhaupt: De Raam werd ten noorden van de Escharense brug afgedamd en helemaal omgeleid langs de circumvallatielinie om Velp heen en mondde tussen Velp en Reek in de Maas. Een karweitje voor 5200 gravers. Het werkte: de stadsgrachten van Grave vielen droog en de watermolens konden geen meel meer malen.

Klik op de button als je nog meer wilt lezen over rivier De Raam met daarbij enkele zeer bijzondere anekdotes!

Lees meer