Strategisch punt (o.a. schans aan einde circumvallatielinie 1602)

Pontveer 1814

Uit artikel: De blokkade van Grave in 1813-'14
Ter voorziening in de verpleging van het 1e Bataljon I. v. L. werd nog door 't Departement van Oorlog bevolen, bij beschikking van 2 Maart 1814 No. 6, dat te Uden een hulpmagazijn van levensmiddelen zou worden opgericht, voor een sterkte van 900 man gedurende 14 dagen. Den aannemer Claassen werd gelast daarvoor het noodige te verrichten. Bedoelde maatregel was een gevolg van een voorstel van den kolonel van Limburg Stirum en van den Commissaris in het arrondissement, d.d. 27 Febr., omdat het "zeker” was „dat bij het losgaan der Maze alle communicatie met den linker Maasoever en Nijmegen gestremd is, alsmede dat bij het omloopen der Beersche Maas, de gemeenschap tusschen het 1e Bataljon en de stad 's Hertogenbosch geheel is afgesneden”. Als de rivier weder open was, moest er aan de noordpunt van de Ralandsche Steeg een pontveer in werking worden gebracht. 

Trekpontje anno nu

Bewoners van Reek zouden wat graag een trekpontje willen op de voormalige verbinding tussen Het Wachthuis en Keent. Vanuit Keent ligt de weg naar het voormalige veer nog altijd in de uiterwaarden. Hierdoor wordt het mogelijk om vanuit het dorp Reek een wandeling naar Keent te ondernemen. Het zou een hele mooie extra ontsluiting zijn naar het prachtige natuurgebied van Keent.