Bouwen aan het netwerk: waar zit jij in het netwerk en waar kun je nog meer inhaken?

2020 is een bijzonder Zuiderwaterlinie-jaar (geweest): het markeert de afsluiting van een eerste fase die destijds is vastgelegd in de zg. Linieplanner, het is ook het jaar waarin een nieuwe regisseur a.i. is benoemd en waarin de transitie naar een nieuwe ambitie en strategie wordt ingezet. En daarmee komt een nieuwe organisatiestructuur. Hoe ziet de organisatiestructuur van het netwerk eruit? En hoe vullen we dat regionaal in? Wie speelt waar welke rol? En waar kun je nog meer aanhaken? In een oefening gingen de deelnemers met elkaar in gesprek over de verschillende rollen en en taken binnen het netwerk. Het resultaat is verwerkt in een overzichtelijk schema. Bekijk het schema hier.