Bijzondere aanblik van Doeverensche Sluis aan Elshoutse Zeedijk

Dit najaar is een start gemaakt met de restauratiewerkzaamheden aan de Doeverensche Sluis aan de Elshoutse Zeedijk. De sluis is afgedamd en drooggelegd, het resultaat is zichtbaar op de foto. De vloer van de sluis is geïnspecteerd op kwaliteit. Daarnaast is er een sonderingsonderzoek uitgevoerd om de grondslag te bepalen, noodzakelijk voor het in beeld brengen van een nieuw tracé van de middenspanningskabel. Deze kabel ligt nu nog op de sluismuren en is sterk verouderd. 

De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer G. van der Ven BV. De restauratie wordt mogelijk gemaakt met een subsidie vanuit de subsidieregeling cultureel erfgoed van de provincie Noord-Brabant en een bijdrage van het Platform De Langstraat.

De start van de werkzaamheden valt symbolisch samen met een herdenkingsjaar. Op 18 november was het precies 600 jaar geleden dat een van de meest legendarisch rampen van ons land begon: een woeste storm brak de dijken en veroorzaakte een van de ergste overstromingen, de Sint Elisabethsvloed. Het water heeft zelfs de Elshoutse Zeedijk bereikt. Mogelijk is toen de dijk met de vloed van 1421 beschadigd of deels weggespoeld. Om het gebied van Heusden te beschermen zijn vervolgens vanaf de jaren 1440 dijken aangelegd en versterkt, zo ook de Elshoutse Zeedijk, om weerstand te bieden tegen het vloedwater vanuit de Biesbosch. 

De later aangebrachte sluizen, waaronder de te restaureren Doeverensche Sluis, dienden ertoe de polders in het Land van Heusden te ontwateren.