Boek ‘Stadsboeren in Heusden-Vesting’ verschenen

HEUSDEN - Het boek Stadsboeren in Heusden-Vesting is het resultaat van onderzoek van de Heusdense journalist Hans van den Eeden. Bij een belegering was Heusden-Vesting zelfvoorzienend. Herkenbare locaties van de stadsboerderijen, wallen en grachten, molens en de heemtuin herinneren hier aan. De voormalige stadsboerderijen en het ‘groen van toen’ zijn nog steeds in het straatbeeld aanwezig.

In het boek legt de auteur een heldere relatie met de Zuiderwaterlinie. Dat is uniek voor de vestingsteden van de Zuiderwaterlinie. Van den Eeden staat uitvoerig stil bij de rol van de stadsboerderijen wanneer de stad werd belegerd. In zulke tijden verdubbelde door de grootte van het garnizoen het aantal inwoners. Inkwartiering bij de vestingbewoners was het resultaat. Ook was het vestingstadje met betrekking tot de voedselvoorziening zelfvoorzienend.

Toen Heusden in 1821 haar positie als vesting verloor, werd het buitentalud van de stadswallen volledig agrarisch gebied. Tot recent waren een aantal stadsboerderijen nog in bedrijf. Aan iedere stadsboerderij kleven bijzondere verhalen. Deze zijn in het boek, ondersteund met spraakmakende anekdotes, opgetekend. In samenhang krijgen de wallen, grachten, vissers en schapen in een afzonderlijk hoofdstuk speciale aandacht. Dat geldt in het bijzonder voor Heemtuin De Meulenwerf, de wallen, de drie molens en het volkstuinencomplex. In het boek zijn fraaie foto’s en afbeeldingen opgenomen.

ISBN: 9789078 108085.
Het boek kost € 20,- (inclusief verzendkosten). 
Te koop bij de Stichting Lyra voor cultuur: meesdouglas@home.nl.