Bouwteam restauratie Kruithuis compleet

Het bouwteam voor het Kruithuis is compleet. De bouwcombinatie Binx-Smartility / Koninklijke Woudenberg gaat het rijksmonument restaureren. Wethouder Huib van Olden: “De restauratie en herbestemming van het Kruithuis draagt bij aan de zichtbaarheid van dit historische deel van de binnenstad. Het vesting- en watermuseum is straks een toeristische trekpleister in het Zuid-Willemspark. En een mooie toevoeging aan onze Cultuurstad.” 

Het bouwteam
Architectenbureau BiermanHenket maakte, samen met advies- en ingenieursbureau Witteveen+Bosch en de gemeente het ontwerp. De komende maanden werken zij, samen met Bouwcombinatie Binx-Smartility / Koninklijke Woudenberg, het ontwerp verder technisch uit. Het is de bedoeling dat na de restauratie dit bijzondere rijksmonument weer toegankelijk is voor publiek en dat er bijgedragen wordt aan een duurzaam 's-Hertogenbosch door het energielabel van G naar C te brengen. De restauratie start dit najaar en is naar verwachting in de zomer van 2022 klaar. 

Vesting- en watermuseum
De Kring Vrienden gaat het Vesting- en Watermuseum na de restauratie inrichten en exploiteren. Op deze locatie zijn straks verschillende verhalen te zien en horen. Verhalen over de plek, de Tachtigjarige Oorlog en het beleg van ’s-Hertogenbosch in 1629. En ook hoe de Bosschenaren 4 eeuwen lang het water hebben gebruikt om zich te verdedigen tegen de vijand. Het Kruithuis zal dienen als bezoekerscentrum van de Zuiderwaterlinie: een plek waar het verhaal over water en duurzaamheid wordt verteld. En een onderdeel van het UNESCO netwerk van watermusea.

De gemeente ’s-Hertogenbosch blijft eigenaar van het Kruithuis. Om het gebouw te restaureren en herbestemmen tot museum is 4,4 miljoen euro nodig. De provincie draagt van dat bedrag 800.000 euro bij uit het investeringsprogramma de Erfgoedfabriek.

Meer informatie 
Kijk voor meer informatie op de projectpagina van het Kruithuis.