Fort Crèvecoeur voorgedragen als meest bedreigde erfgoed

Fort Crèveceur bij 's-Hertogenbosch is momenteel niet meer het prachtige fort dat het ooit was. Daar moet nodig verandering in komen. Daarom is het fort voorgedragen voor de Europese lijst van zeven meest bedreigde erfgoedlocaties.

Het fort behoort tot de Zuiderwaterlinie en speelt een belangrijke rol in de ontstaansgeschiedenis van Nederland. Vooral het kruitmagazijn en de bunkers verkeren in een zeer slechte staat. Al jaren wordt gestreden voor behoud van dit stuk geschiedenis, maar tot op heden is er niks gebeurd. "De werkzaamheden om het erfstuk te behouden voor instorten kost hooguit een paar ton." Het fort is militair oefenterrein en de gemeente heeft geen bevoegdheid om de eigenaar van het rijksmonument te dwingen om maatregelen te nemen.

Erfgoedvereniging Bond Heemschut voert actie richting het Ministerie van Defensie voor het behoud van Fort Crèvecoeur. Daarom is het fort voorgedragen voor de Europese lijst van zeven meest bedreigde erfgoedlocaties. Ook de gemeente Den Bosch maakt zich zorgen over dit rijksmonument en steunt de actie om het fort te redden.

Meer informatie over de actie om het fort te behouden:
Heemschut draagt Fort Crévecoeur voor als meest bedreigd erfgoed (YouTube)
- Fort uit Tachtigjarige Oorlog staat op instorten: 'Er moet iets gebeuren' (Omroep Brabant)
Fort Crèvecoeur voorgedragen als meest bedreigd erfgoed (Erfgoed 's-Hertogenbosch)
Erfgoed ‘s-Hertogenbosch: ‘Red Fort Crèvecoeur van verval’ (DTV Nieuws)
Monument Fort Crèvecoeur is ernstig in verval, maar Defensie doet niks (Brabants Dagblad)