Graaf mee naar het unieke verleden van Vught tijdens Archeologieweekend

In de zomer van 2018 bracht de droogte voor korte tijd het tracé van de Hollandse Dijk aan het licht. Een stuk van de linie waar ​’s-Hertogenbosch in 1629 mee werd belegerd en uiteindelijk ingenomen door de Staatse troepen onder aanvoering van Frederik Hendrik. Deze overwinning werd later een keerpunt in de opstand van de Noordelijke Nederlanden tegen het Spaanse gezag.

Tijdens het Archeologieweekend op 7 en 8 oktober onderzoeken we hoeveel van deze belegeringswerken nu precies bewaard is gebleven onder de grond en in welke staat de resten verkeren. Onder begeleiding van een archeoloog kun je op zoek naar tastbare stukken uit het beroemde Beleg van ‘s-Hertogenbosch, op de Vughtse Hollandse Dijk in de Gement. 

Iedereen is welkom om mee te doen en meedoen is gratis! Ook als je nog helemaal niet bekend bent met archeologie of de historie van het gebied ben je van harte welkom. Je krijgt professioneel gereedschap, uitleg en begeleiding om zogenoemde proefsleuven te maken. Naast graven, ga je ook werken met een metaaldetector.

 

Aanmelden

Aanmelden kan door een mail te sturen naar 1629vught@gmail.com. Je ontvangt een ontvangstbevestiging met daarin verdere praktische informatie.

Vermeld bij de aanmelding of je wil graven of detecteren en of je het hele weekend, één dag of een dagdeel mee wilt doen.

Meer informatie over het Archeologieweekend lees je op https://www.erfgoedvught.nl/1629.html.