Watermusea onderdeel van UNESCO programma

| 's-Hertogenbosch

Vertegenwoordigers van watermusea van over de hele wereld kwamen in mei bijeen in ’s-Hertogenbosch. De vertegenwoordigers stelden een verklaring op ten behoeve van UNESCO. Het doel: ondersteuning van het wereldwijde netwerk van watermusea en onderzoeksinstituten (en daarmee het belang van water). De resolutie werd in Parijs unaniem aangenomen.

De aanname van de resolutie betekent officiële toetreding van het ‘Global Network of Water Museums’ tot het UNESCO International Hydrological Programme. Een enorme stimulans voor alle watermusea die in mei in ’s-Hertogenbosch bijeen waren, en ook voor het in ’s-Hertogenbosch op te richten water- en vestingmuseum. 

copyright foto: Marc Bolsius