Alliantie Zuiderwaterlinie stelt de toekomst van het verleden vast

Op 11 februari 2022 kwamen bestuurders, vrijwilligers en ondernemers bij elkaar om een bijzondere mijlpaal voor de Zuiderwaterlinie te vieren: de vaststelling van het ambitiedocument voor de periode 2021-2029. Hierin spreken partners hun gedeelde visie op – en passie voor – de toekomst van het verleden uit. Om het ambitiedocument formeel te maken, zetten alle partners op video hun handtekening (zie de video onderaan dit nieuwsbericht).

Een ambitiedocument is een belangrijke markering in de tijd: de eerste pioniersfase is voorbij. “Partners van de Zuiderwaterlinie spreken een gedeelde visie op de toekomst van het verleden uit. De visie geeft houvast aan het samenwerkingsverband en handvatten om projecten vorm te geven. Ik ben trots op de grote betrokkenheid van alle partners en het onverminderde enthousiasme van alle liniebouwers, zonder wie de Zuiderwaterlinie niet kan bestaan. Laat het ambitiedocument geen eindpunt maar een begin zijn: een werkdocument en inspiratiebron,” aldus programmamanager Anne-Wil Maris.

Gedeputeerde Stijn Smeulders zette live tijdens het feestelijke moment zijn handtekening, en benadrukte in zijn speech het belang van de liniebouwers. “De Zuiderwaterlinie is bijzonder waardevol. Het ambitiedocument laat zien dat wij ons hiervan bewust zijn. Het borgt belangrijke waarden, zoals het collectieve geheugen, de regionale economie en de kwaliteit van de leefomgeving. We willen nog meer inzetten op initiatieven vanuit de samenleving. Niet ‘top down’ maar ‘bottom up’, waarbij er ruimte is voor lokale invulling.”

Aantrekkelijke samenvatting
Tijdens het feestelijk moment werd de publieksversie van het ambitiedocument gepresenteerd. Hierin is een aantrekkelijke samenvatting van het ambitiedocument te vinden. Ben je benieuwd naar de visie en ambities van de Alliantie Zuiderwaterlinie? Je vindt de publieksversie vanaf nu op onze website. In verschillende video’s vertellen onze stellingcoördinatoren en liniebouwers (vrijwilligers, ondernemers en heemkundigen) over de visie en ambities van de stelling. De video’s zijn te vinden op het YouTubekanaal van de Zuiderwaterlinie.

Nieuwe partners
De bijeenkomst was compleet met de verwelkoming van twee nieuwe partners bij de Zuiderwaterlinie: Tholen en Maasdriel (Fort Sint Andries).

We danken iedereen voor zijn of haar aanwezigheid en kijken uit naar de volgende fase waarin de Zuiderwaterlinie als oudste, langste en meest gebruikte waterlinie verder zichtbaar en beleefbaar wordt gemaakt.