Eerste Expertmeeting was groot succes

| Over de linie

Op donderdag 28 juni 2018 vond de eerste Expertmeeting plaats over een (inter)nationale onderzoeksagenda voor de Nederlandse Waterlinies. Zo'n 20 historische experts van verschillende faculteiten en andere kenniscentra bogen zich over de vraag waar de prioriteiten en mogelijkheden liggen voor kennisontwikkeling en kennisdeling omtrent de unieke geschiedenis van de Nederlandse waterlinies.

De Expertmeeting was een initiatief van de Zuiderwaterlinie i.s.m. het Europees jaar van het Cultureel Erfgoed en vond plaats op Fort De Roovere bij Bergen op Zoom. De oogst van de dag is een belangrijke basis voor het internationale wetenschappelijke Zuiderwaterliniecongres in 2019.

Bekijk de foto's