Heemkundekringen delen historische kennis over de Zuiderwaterlinie

| Over de linie

Op 23 november 2018 vond de eerste bijeenkomst van heemkundekringen en historische verenigingen langs de linie plaats. Deze ontmoeting stond in het teken van kennisverrijking en kennisdeling.

Doelstellingen van die bijeenkomst waren om:

  • de ontwikkeling van de kennisagenda van de Zuiderwaterlinie toe te lichten;
  • met elkaar te delen welk historisch onderzoek door wie langs de Zuiderwaterlinie naar de linie wordt gedaan;
  • welke ideeën en ambities voor toegepast onderzoek inzake de Zuiderwaterlinie leven;
  • wat nodig is om die ideeën tot leven te brengen;
  • waar en hoe kan worden samengewerkt;
  • gezamenlijk werkafspraken te maken.

De bijeenkomst was een groot succes! Het organiseren van meerdere bijeenkomsten zoals deze viel bij de aanwezigen in de smaak. Deze zouden twee (of drie) keer per jaar georganiseerd worden, wederom op liniebreed niveau. Het team van de Zuiderwaterlinie onderzoeksagenda zal hier verdere invulling aan geven, dus updates volgen!

Bekijk de foto's