Nederlandse waterlinies slaan handen ineen op eerste kennisdag

Heusden – Ruim 100 experts en geïnteresseerden kwamen op vrijdag 8 april in vestingstad Heusden bij elkaar tijdens de eerste Kennisdag Nederlandse waterlinies. De dag werd georganiseerd door de Oude Hollandse Waterlinie, Kenniscentrum Waterlinies (Nieuwe Hollandse Waterlinie) en de Alliantie Zuiderwaterlinie. Centraal stond het versterken van de onderlinge samenwerking en de rol van onze historische waterlinies bij toekomstige opgaven zoals klimaatverandering.

Van grenzen naar bruggen

Waar de drie Nederlandse waterlinies vroeger vijanden buiten hielden, staan ze nu voor samenwerking om dit erfgoed op de kaart te zetten. Anne-Wil Maris, programmamanager Alliantie Zuiderwaterlinie: “Door elkaar op te zoeken en kennis uit te wisselen, versterken we elkaar. Samen komen we verder en verbeteren we de zichtbaarheid van onze waterlinies. Daar waar ze elkaar niet letterlijk raken, bouwen we bruggen. Dat is dan ook het thema van deze eerste kennisdag: Van grenzen naar bruggen.”  
Anastasia van der Lugt, directeur Oude Hollandse Waterlinie: “Bezoekers van onze waterlinies kennen geen grenzen. Dan moeten wij ze ook niet neer gaan leggen.”

Het is voor het eerst dat experts en geïnteresseerden van de drie waterlinies samenkomen. Naast de programmamanager van de Alliantie Zuiderwaterlinie en de directeur van de Oude Hollandse Waterlinie, spraken burgemeester Willemijn van Hees (gemeente Heusden), Gert-Jan de Boer (adviseur Erfgoed & Klimaat bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) en Chris Will (historicus en waterliniekenner), de aanwezigen toe. 

Jacob Knegtel, onderzoeker en kennismedewerker bij de Alliantie Zuiderwaterlinie: “In mijn werk merk ik dagelijks dat de drie waterlinies in het midden van Nederland niet los van elkaar gezien kunnen worden. Ze overlappen elkaar in tijd en ruimte en daar ligt een prachtige basis voor onderlinge kruisbestuiving. Het idee voor een kennisdag is ontstaan uit het goede contact tussen betrokkenen van de Oude en Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het is mooi dat deze dag bijdraagt aan verdere onderlinge samenwerking.”

De toekomst van erfgoed

Een manier waarop de historische waterlinies zichtbaar worden, is door de rol die ze spelen bij opgaven rond waterveiligheid en klimaatverandering. Ze kunnen, net als vroeger, bijdragen aan onze nationale veiligheid en zo opnieuw een maatschappelijke functie vervullen.

John Jansen, senior beleidsadviseur bij waterschap Aa en Maas en partner van de Alliantie Zuiderwaterlinie: “Linies kunnen inspirerend zijn om te bepalen hoe je bepaalde ontwikkelingen ruimtelijk inpast. Wij hebben de Zuiderwaterlinie bijvoorbeeld op een hele mooie manier terug kunnen brengen in de ontwerpen voor de dijkversterkingsprojecten Cuijk-Ravenstein en Ravenstein-Lith. Op bijeenkomsten zoals deze kennisdag doe je enorm veel inspiratie op. Zo heb ik verschillende dingen gehoord waar ik graag verder mee aan de slag wil gaan.”

Daarnaast vervult het erfgoed ook een rol in toekomstige opgaven. Anne-Wil Maris: “In mijn optiek wordt geschiedenis pas erfgoed als je in het heden én in de toekomst van betekenis kan zijn. Daar hoort de huidige klimaatopgave bij.”

Anastasia van der Lugt: “Het is belangrijk om de volgende generaties mee te nemen in de Nederlandse geschiedenis van verdedigen met water. Via educatieprojecten geef je de geschiedenis als het ware door aan de toekomst. Maar vandaag is het vooral een feestdag! Het is mooi om te zien dat zoveel mensen op deze eerste kennisdag bijeen zijn gekomen om hun kennis, verhalen en ervaringen te delen.”