Net aangekondigd: De Sprong op 23 juni 2018

| Over de linie

Op zaterdag 23 juni 2018 springen tientallen parachutisten boven de vijf stellingen van de Zuiderwaterlinie. De 25 partners van de Zuiderwaterlinie willen de linie zo onder de aandacht brengen in het Europees jaar van het Cultureel Erfgoed. In het najaar volgt ook nog een Mars van muziekgezelschappen.

Een uitzonderlijke vredessprong
Op 23 juni 2018 organiseert Stichting Zuiderwaterlinie Events een indrukwekkende parachutesprong. Boven de vijf stellingen van de Zuiderwaterlinie springen tientallen parachutisten, onder wie een groot aantal van Defensie, vanaf de Vliegbasis Eindhoven. 

Vliegbasis Eindhoven levert voor de militaire parachutesprong een C-130 Hercules. Daarnaast worden diverse andere vliegtuigen ingezet. Deze vliegtuigen vliegen in formatie laag over de gehele linie en splitsen op om de parachutisten hun sprong te laten maken. Eenmaal op de grond krijgen de parachutisten een warm onthaal in vijf Zuiderwaterliniefestivals die op die dag gehouden worden.

Een feestelijke mars vol muziek
In het najaar volgt De Mars. Startend aan de uiteinden van de linie, in Bergen op Zoom en Grave, lopen muziekverenigingen een week lang dagelijks in estafette muziekmakend langs de linie. Iedereen kan aansluiten en meedoen. Uiteindelijk ontmoeten de deelnemers aan De Mars elkaar bij de finale in Heusden.

De partners kijken er naar uit
De Sprong en De Mars werden op donderdag 8 maart aangekondigd in Fort Lunet in Raamdonksveer door alle partners van de Zuiderwaterlinie. Partners in de Zuiderwaterlinie zijn gemeenten, provincie, waterschappen, Erfgoed Brabant, VisitBrabant, ANWB, bkkc, Kunstbalie, Staatsbosbeheer, Brabants Landschap en Vereniging Nederlandse Vestingsteden.

“Met de Zuiderwaterlinie hebben we historisch waardevol en prachtig erfgoed in onze provincie. Met de partners willen we dat vaker en breder onder de aandacht brengen in Brabant, Nederland, maar ook internationaal”, vertelde Bert van den Kieboom, wethouder van de gemeente Geertruidenberg.

Ook Henri Swinkels, gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant, was erbij. “De verbindings- en verbeeldingskracht van erfgoed is de basis voor ons erfgoedbeleid. Brabant is bezaaid met erfgoed, van oude kloosters en fabrieken tot forten en molens. Al dat erfgoed vertelt iets over onze identiteit, maakt ons verleden zichtbaar en verbindt ons er mee. Dat willen we zichtbaar maken en houden. De Sprong en De Mars gaan ons daarbij helpen, gebruik makend van de verhalen van de Zuiderwaterlinie. Goed dat we daarbij samenwerken met defensie, omdat het gebied natuurlijk jarenlang een militaire verdedigingslinie is geweest.” 

De Sprong en De Mars zijn ontwikkeld door kunstproducent Mothership, bekend om spraakmakende kunstprojecten in de openbare ruimte. Meer informatie over Mothership vind je op www.enterthemothership.nl