Ondertekening overeenkomst Stichting Zuiderwaterlinie Events en Beheerstichting Zuiderwaterlinie

Op 20 oktober 2022 tekenden Lex Roolvink, Tjeerd Saatrube en Joop van de Meulenreek van Stichting Zuiderwaterlinie Events een overeenkomst samen met het bestuur van de Stichting Beheerstichting Zuiderwaterlinie (bestaande uit Wim van Engeland, Lex Roolvink en Marijke Vervoort). Hiermee werd het besluit om de doelstellingen van Zuiderwaterlinie Events voort te zetten onder de Beheersstichting kracht bijgezet.

Het was 2017 en de contouren van de Alliantie Zuiderwaterlinie hadden duidelijke vormen gekregen. De Zuiderwaterlinie schreeuwde erom ontdekt te worden. Op de grond om er de historie en natuur aan den lijve te ervaren. Vanaf het water waar blijkt dat deze waterlinie zijn naam eer aandoet. En vanuit de lucht, waarvandaan de gehele linie het spectaculairst is. Dan wordt het ingenieus aangelegde stelsel van forten, vestingsteden en inundatiegebieden in zijn volle omvang zichtbaar.

Om op de Zuiderwaterlinie te lopen, te varen én te springen, werden evenementen bedacht. Stichting Zuiderwaterlinie Events zag eind 2017 het licht, om de Zuiderwaterlinie met behulp van evenementen als De Sprong, De Mars en Expeditie Zuiderwaterlinie op de kaart te zetten bij Brabants en nationaal publiek.

Inmiddels heeft niet alleen het grootste erfgoed van Brabant zich flink ontwikkeld, ook de alliantie heeft bepaald niet stilgezeten. Met de komst van de Beheersstichting Zuiderwaterlinie eind 2021, met Anne-Wil Maris aan het roer als directeur, kwam de meerwaarde van Stichting Zuiderwaterlinie Events te vervallen. De besturen van beide stichting kwamen al snel overeen dat het batig saldo van Zuiderwaterlinie Events overgemaakt zou worden aan de Beheersstichting Zuiderwaterlinie, de doelstelling van beide stichtingen liepen naadloos in elkaar over.