Project Build-Up Heritage Over Time Masterstudenten TU/Eindhoven

Op 26 januari 2023 zijn Anne-Wil Maris (programmamanager Alliantie Zuiderwaterlinie) en Eric Goossen (Liniebouwercoördinator van de Stelling West-Brabantse Waterlinie) te gast geweest op de TU Eindhoven voor de eindpresentatie van het project 'Build-Up Heritage Over Time'.

Een groep internationale Masterstudenten Bouwkunde heeft in dit project een gebouw centraal gesteld en onderzocht welke aanpassingen in de loop der eeuwen gedaan zijn. Dat verbonden zij aan mogelijke kansen voor de toekomst. In totaal zijn 9 gebouwen onderzocht, waarvan 6 langs de Zuiderwaterlinie te vinden zijn. Het onderzoek vond niet alleen plaats van achter een laptop, maar ook door 'field research', interviews op locatie en het maken van maquettes. Door het gebruik van de meest moderne technieken en 3D print lieten de maquettes een goed beeld zien van 'toen, nu en later'. 

Eric Goossen stond versteld van de manier waarop de projecten met verve gepresenteerd werden: "De 9 presentaties in voertaal Engels waren verbluffend om te zien en te horen. Dit alles onder uitstekende en bezielende leiding van dr. Deniz Ikiz Kaya, studiebegeleider en Assistant Professior in Heritage & Sustainability. Het was bijzonder om waar te nemen hoe een jonge groep internationale studenten zich inleefde in wat de Zuiderwaterlinie als verdedigingsmiddel betekende en wat de functie van de gebouwen was. In iedere presentatie kwam een SWOT-analyse terug die duidelijk aangaf wat zij als bedreiging maar ook als toekomst zien voor de gebouwen. En dat de studenten toekomst zien voor het waterlinie erfgoed, dat was overduidelijk te zien en te horen!" 

Bekijk de presentaties van twee projecten uit Bergen op Zoom