Waterschap Brabantse Delta en de gemeente Roosendaal werken samen aan het project ‘Reconstructie kasteel van Wouw’.

Waterschap Brabantse Delta en de gemeente Roosendaal werken samen aan het project ‘Reconstructie kasteel van Wouw’

Hiervoor hebben Hans Peter Verroen lid dagelijks bestuur bij waterschap Brabantse Delta en Toine Theunis wethouder van de gemeente Roosendaal op 3 december een samenwerkingsovereenkomst getekend.

Het kasteel van Wouw heeft grote archeologische waarde. De slotgracht rond het kasteel wordt na vierhonderd jaar weer in ere hersteld. Deze slotgracht gaat daarbij dienst doen om in tijden van droogte water vast te houden (waterconservering) en in tijden van wateroverlast water te bergen (waterberging). Om de waterstanden goed te kunnen regelen legt waterschap Brabantse Delta een automatisch bedienbare stuw aan in de Smalle Beek. Verder wordt langs de slotgracht een Ecologische verbindingszone (EVZ) aangelegd die verderop gelegen ‘stapstenen’ (waterpoeltjes) met elkaar verbindt.

Stichting ‘Kasteel van Wouw’ betrokken bij dit project gaat de gracht, de verdedigingswallen en de resten van funderingen hersteld en zichtbaar gemaakt. Als alles gerealiseerd is, blijft het geheel toegankelijk voor bewoners van Wouw en andere recreanten, zodat er een fraaie combinatie ontstaat van cultuur, watermanagement, landschap, natuur en recreatie. Het project wordt naar verwachting gerealiseerd tussen half 2021 en het einde van dat jaar.

Nieuwsgierig?

Lees meer over Kasteel Wouw en de Zuiderwaterlinie via deze link..