Terugblik Liniemeeting 2024

Op 5 juni 2024 kwamen liniebouwers samen in ’s-Hertogenbosch om elkaar te ontmoeten, kennis te delen en te inspireren. Het thema dit jaar was ‘samen bouwen aan de toekomst’.  Tijdens sessies over eigenaarschap, erfgoedparticipatie en de rol van vrijwilligers raakte iedereen geïnspireerd om zelf aan de slag te gaan met het betrekken van anderen bij erfgoed.

Warm welkom op een bijzondere locatie

De middag begon met een lekkere lunch in het Groot Tuighuis. Daarna heette Anne-Wil Maris, programmamanager van de Alliantie Zuiderwaterlinie, de aanwezigen welkom. Vervolgens gaf zij het woord aan gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant Bas Maes en wethouder van de gemeente ’s-Hertogenbosch Marianne van der Sloot. Zij benadrukten het belang van erfgoed en hoe bijzonder het is dat we op deze dag maar liefst twee historische locaties bezoeken die pas gerenoveerd zijn: het Groot Tuighuis en het Kruithuis.

De kracht van eigenaarschap

De aanwezigen kregen daarna een keynote van dr ir Gerdy Verschuure-Stuip over de kracht van eigenaarschap. Zij gaf een aantal waardevolle tips voor iedereen die wel eens met participatie te maken heeft. Deze tips helpen om participatie te laten slagen en ook leuk te houden.

De Tachtigjarige Oorlog van twee kanten beleven in het Kruithuis 

Na een korte wandeling naar het pas gerestaureerde Kruithuis, leerden de deelnemers aan deze keuzesessie meer over het vesting- en watermuseum en de Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch. De middag werd afgesloten met een bezoek aan het museum. Dat is bijzonder, want het Kruithuis wordt pas op 11 september 2024 officieel geopend voor publiek.

Er werd veel interessante informatie gedeeld door twee vrijwilligers van de Kring Vrienden. Wist je bijvoorbeeld dat:

  • het Kruithuis in ’s-Hertogenbosch het enige Kruithuis in Nederland is dat nog is overgebleven uit de Tachtigjarige Oorlog? Alle andere kruithuizen zijn in de loop der jaren gesloopt, vernietigd of ontploft.
  • er in het museum veel aandacht is voor beide kanten van de geschiedenis? Niet alleen de kant van de ‘winnaar’ wordt uitgelicht. Zo wordt het verhaal over het vestingverleden van ’s-Hertogenbosch verteld vanuit het perspectief van de Staatsen en de Bosschenaren.
  • in het museum aandacht is voor de vraag hoe we ons tegen en met water hebben verdedigd? Er wordt ook verder vooruit gekeken: hoe gaan we om met het water in de toekomst?

Reden genoeg om het museum zelf te bezoeken als het officieel geopend is!

Aan de slag met erfgoedparticipatie

In het Groot Tuighuis gaf the Missing Link een workshop over de meerwaarde van erfgoedparticipatie. In duo’s ontdekten we hoe we verschillende soorten mensen kunnen bereiken met erfgoed. In een brainstormsessie dachten deelnemers na over hoe we de participatie rondom de Zuiderwaterlinie naar een hoger niveau kunnen tillen. Er werden allerlei ideeën bedacht, van het bouwen van uitkijktorens tot het ontwikkelen van belevingsroutes voor kinderen.

Publieksbereik en educatie bij het Groot Tuighuis

In het prachtig gerenoveerde en verduurzaamde Groot Tuighuis kregen we van Erfgoed ’s-Hertogenbosch een uitgebreide rondleiding. Er is goed nagedacht over de beste manier om het publiek te betrekken bij en meer te leren over de geschiedenis van de stad. In het schip is een tentoonstelling ingericht met als achterliggend concept: ontdekken, beleven en ontmoeten. Om ook kinderen te betrekken, zijn er ook ‘doe-dingen’ te vinden. Voor publiek dat niet gemakkelijk naar het Tuighuis kan komen of wat verder weg woont, is veel van het erfgoed digitaal beschikbaar gemaakt, zodat het op afstand van alle kanten bekeken kan worden. Een mooi voorbeeld van het op een toegankelijke manier weer tot leven wekken van de geschiedenis!

Na afloop van de keuzesessies praatten we op de mooie binnenplaats van Museum Kruithuis na over deze inspirerende dag. Met nieuwe ideeën op zak keerde iedereen huiswaarts.