Zuiderwaterlinie aanwezig op internationaal EFFORTS-congres

| Over de linie

Op donderdag 8 en vrijdag 9 november 2018 vond op Fort Marghera in Venetië het internationale jaarlijke EFFORTS-congres plaats. EFFORTS, wat staat voor 'European Federation of Fortified Sites', is een Europese overkoepelende organisaties van allerlei forten en verdedigingslinies. Ook de Zuiderwaterlinie was op het congres goed vertegenwoordigd.

EFFORTS organiseert jaarlijks een congres, waarbij Europese, nationale en lokale overheden, beleidsmakers en andere geïnteresseerde van militair erfgoed in met elkaar in contact komen en ideeën uitwisselen. Dit jaar was het thema 'Van versterking tot open armen, duurzaam militair erfgoed' , in het kader van het Europese Jaar van het Cultureel Erfgoed.

Ook partners van de Zuiderwaterlinie waren aanwezig, met onder andere vertegenwoordiging van vestingsteden Bergen op Zoom, Grave, 's-Hertogenbosch en Heusden, en Erfgoed Brabant.

Patrick Timmermans, directeur-bestuurder van Erfgoed Brabant, presenteerde op de eerste congresdag de Zuiderwaterlinie met als boodschap 'Force becomes Power'.