Subsidies voor stadsherauten Steenbergen

De stadsherauten Steenbergen hebben subsidies ontvangen van gemeente Steenbergen en het Fonds voor Cultuurparticipatie. De subsidies zijn toegekend voor het maken van een driedelige filmdocumentaire over de vesting Steenbergen. In de serie wordt inzichtelijk hoe Steenbergen is ontstaan, is er aandacht voor de cultuurhistorie en de maatschappelijke ontwikkeling van de vestingstad. Wat daarbij voornamelijk van belang is, is de cultuurhistorische meerwaarde voor nu en voor de toekomst. Tevens is de promotie van de gemeente Steenbergen, die in het jaar 2022 haar 750-jarig bestaan zal gaan vieren, niet onbelangrijk.

Inmiddels is er met de toegekende subsidies een begin gemaakt aan de voorbereidingen voor de eerste twee filmdocumentaires. De productie komt op naam te staan van productiebedrijf Prospera Scenario uit Kruisland.

Naast de toegekende subsidies van gemeente Steenbergen en het Fonds voor Cultuurparticipatie staan er nog enkele subsidieaanvragen bij subsidiefondsen uit. De stadsherauten hopen ook hier op korte termijn een positieve toezegging van te mogen ontvangen.