18e-eeuws Bergen op Zoom blootgelegd

| Bergen op Zoom

Bergen op Zoom heeft er een trekpleister bij: de resten van een traptoren die als toegang diende voor de ondergrondse gangen die om de stad heen liepen, veilig bewaard in een ondergrondse kelder.​ Bij de voorbereidingen voor de bouw van de Hof van Asselbergs werden deze bijzonder gave fundamenten blootgelegd. 

Het zou zonde zijn moesten deze resten afgebroken worden en verdwijnen. De gemeente Bergen op Zoom en woningcorporatie Stadlander sloegen daarom de handen in elkaar. Het resultaat: een kelder die open is voor bezoekers, met de fundamenten netjes tussen betonnen palen die de nieuwbouw erboven dragen. Zo kan iedereen een blik werpen op het 18e-eeuws Bergen op Zoom van Menno van Coehoorn.

En er zijn nog plannen, zo vertelden wethouder Annette Stinenbosch en projectleider cultureel erfgoed Tom van Eekelen aan BN De Stem (28/12/2018). "We zijn nu aan het nadenken over wat we in de kelder gaan doen om het verhaal van de vesting te vertellen. Bijvoorbeeld met projectie. Zodat het de moeite wordt voor mensen van ver om te komen kijken. Want alleen afdalen met een gids, naar de kelder die er nu is, is te mager." Tegen mei moet hierover meer duidelijkheid zijn. Wordt vervolgd!

Bron foto: Nederlandse Bouw Unie