Groen licht voor aangepast plan Stenen Poppen ‘nieuwe stijl’

Geen loopbrug maar een trekpontje dat bezoekers naar het monument brengt. Een struinpad om de vestingwerken van onderen te ervaren. En een fietsparkeerplaats en speciale picknickplaatsen met traditionele houten ‘kisten’ als banken. Het zijn een paar van de elementen in het aangepaste plan voor de herinrichting van de Stenen Poppen in Klundert. Alle betrokken partijen hebben hun goedkeuring gegeven, en dus kan de gemeente Moerdijk volgend jaar starten met de werkzaamheden die moeten zorgen dat het rijksmonument beter zichtbaar wordt in het Klundertse landschap en aantrekkelijker voor bezoekers.   

De Stenen Poppen is een gemetselde dam met twee zuilen uit 1583, aangelegd in opdracht van Willem van Oranje. Het is een restant van de vestingwerken die destijds Klundert moesten beschermen tegen indringers. De gemeenteraad trok vorig jaar € 235.000 uit om te zorgen dat de Stenen Poppen beter en aantrekkelijker op de kaart worden gezet. We gaan het nieuwe plan met definitief ontwerp begin 2022 als subsidieverzoek bij de provincie Noord-Brabant indienen om ook een deel voor haar rekening te nemen. Nu ook de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) het vernieuwde plan heeft goedgekeurd, omdat de Stenen Poppen een rijksmonument is. Het oorspronkelijke plan, met onder andere een loopbrug, werd eerder door de RCE afgekeurd omdat het te ingrijpend zou zijn. 

Het herziene plan
Wethouder Eef Schoneveld: “Nu is er dus groen licht voor het herziene plan, met straks een trekpontje, struinpad en fietsparkeerplaats om het gebied en monument toegankelijker en aantrekkelijker te maken. Ook komen er vier picknickplekken op de voormalige wapenplaatsen (waar de verdediging vroeger kon rusten en bevoorraden)”. 

In plaats van banken worden die voorzien van traditionele ‘kisten’ (houten constructies die lijken op wapenkisten, maar als banken kunnen worden gebruikt). Er worden wilgen geplant op de plek waar ze vroeger ook stonden. Een aantal wilgen die al op het terrein staan worden gefaseerd teruggesnoeid. Ze staan namelijk op plaatsen waar ze vanuit cultuurhistorisch oogpunt niet thuishoren: ze belemmeren het zicht tussen vesting en vijand. Bovendien zijn ze zo groot geworden dat ze het open karakter dat bij het gebied hoort verstoren. Ook verschijnen er straks informatieborden op het terrein, en de bestaande invalidensteiger wordt hersteld en beter bereikbaar gemaakt. De enveloppe – dat is het gedeelte van de vesting tussen de twee grachten - wordt voor een deel ingezaaid met bloemen, die goed zijn voor het ecologisch systeem omdat ze voedsel bieden voor insecten.

Elementen verwijderd, verplaatst en nieuwe toegevoegd
Het aangepaste en goedgekeurde ontwerp is gemaakt door Orbis (bureau gespecialiseerd in gebiedsontwikkeling), in overleg met de RCE en Stichting Menno van Coehoorn (vestingbouwdeskundigen). “Uit de eerder gemaakte ontwerpen zijn elementen verwijderd, verplaatst en er zijn nieuwe aan toegevoegd. Ook zijn ideeën en wensen verwerkt die zijn opgehaald bij de stadstafel Klundert”, licht Marco Taks toe van bureau Orbis.

Planning
De werkzaamheden starten waarschijnlijk in juni 2022, nadat eerst de benodigde vergunningen zijn aangevraagd en verleend. De Stenen Poppen ‘nieuwe stijl’ kan dan in augustus/september klaar zijn. Op dit moment wordt het monument zelf opgeknapt, want het verkeert in een slechte staat. Het wordt gereinigd en metsel-, natuursteen- en voegwerk wordt hersteld.

Zie hieronder een paar van de elementen in het aangepaste plan voor de herinrichting van de Stenen Poppen in Klundert. De artist impressions zijn verzorgd door Orbis.