Zaterdag 28 september: Grave

Expeditie Zuiderwaterlinie in Grave staat in het teken van de Beerse Maas en de Beerse Overlaat die onderdeel uitmaakten van de waterlinie. De Beerse Maas en Beerse Overlaat beschermden de Hollandse Staaten der Zeven Provinciën (Noord-Nederland) tegen de aanvallen van de Fransen en tegen andere bedreigingen. We staan ook stil bij het 'rampjaar’ van Grave. In de rest van Nederland was dat 1672, maar in Grave was dat in 1674.

Van 11.00 tot 17.00 uur is een korte wandeling uitgestippeld langs punten die iets vertellen over de Zuiderwaterlinie en het jaar 1674. Het startpunt is bij het Stadsmuseum in de Hampoort aan de Sint-Elisabethstraat. In dat museum is ook een expositie over het rampjaar van Grave te bezoeken. De gildekamer van het Cloveniersgilde in Grave is ook te bezoeken. Een lid van het gilde vertelt daar over de geschiedenis van het gilde, over hun activiteiten en de gildekamer. In het historisch stadhuis aan de Hoofdwagt kun je het bezoekerscentrum van de Zuiderwaterlinie bezoeken. Hier leer je meer over de Zuiderwaterlinie en de Stelling Grave-Ravenstein, het meest oostelijke deel van de Zuiderwaterlinie. Het bezoekerscentrum is van 11.00 tot 17.00 uur geopend.
Loop je liever met een gids? Om 12.00 uur vertrekt er een wandeling vanuit de Hampoort van ruim 10 km onder begeleiding. Aan deze wandeling kunnen maximaal 20 belangstellenden deelnemen. Je kunt je daar vooraf voor aanmelden bij het Toeristisch Informatiepunt Grave (info@gravetoerisme.nl). 

1674, het rampjaar voor Grave
In de 12de eeuw bouwden de heren van Cuijk een kasteel aan de monding van de Raam, daar waar de Raam in de Maas uitmondde. Toen wist men nog niet dat Grave als vestingstad zó vaak veroverd en belegerd zou worden: wel zeven keer. Een klein wonder dat er nog zoveel moois van over is. Na iedere oorlog krabbelde Grave weer op. In 1674, dit jaar 350 jaar geleden, was dat een erg grote klus. De ‘Hollandse Staaten der Zeven Provinciën’ heroverden de stad op de Fransen. In 1672 werd deze stad, die toen ook al in de handen was van de ‘Staatsen’, zonder slag of stoot ingenomen door de Fransen. Maar de herovering in 1674 legde bijna de gehele stad in puin en as. Van de Elisabethkerk bleef minder dan de helft over en ook het kasteel was volledig verwoest. Het heeft zeker tientallen jaren geduurd voordat de stad een beetje hersteld was.