Liniemeeting 2024: Samen bouwen aan de toekomst

Programma

  • 12.30 uur: Inloop met lunch in het Groot Tuighuis
  • 13.30 uur: Welkomstwoord door gedeputeerde Bas Maes, wethouder Marianne van der Sloot en programmamanager Anne-Wil Maris, gevolgd door een keynote van dr ir Gerdy Verschuure-Stuip over de kracht van eigenaarschap, van plan tot participatie
  • 14.30 uur: Keuzesessies
    • Museum Kruithuis: van kruithuis naar museum
    • Publieksbereik en educatie bij Erfgoed 's-Hertogenbosch
    • De meerwaarde van erfgoedparticipatie door the Missing Link
  • 16.30 uur: Netwerkborrel in Museum Kruithuis

 

Hieronder lees je meer informatie per programma-onderdeel.

De kracht van eigenaarschap, van plan tot participatie

Dr ir Gerdy Verschuure-Stuip studeerde af als restauratiearchitect aan de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft en promoveerde in Landschapsarchitectuur en erfgoed. Als onderzoeksleider van de interuniversitaire samenwerking LDE Global Heritage and Development heeft ze in de afgelopen vijftien jaar diverse interdisciplinaire onderzoeken en onderwijsprojecten opgezet over actuele vraagstukken rond moeilijk te ontwikkelen erfgoed. Dit heeft geleid tot tentoonstellingen en publicaties over projecten van bijvoorbeeld de Zuiderwaterlinie, de Muur van Mussert en de Atlantikwall. Samen met de Bomenstichting ontwikkelde ze het boek Bomenlanen, de onlosmakelijke relatie tussen bomen en wegen: een hulpmiddel om lokale partijen de goede argumenten te geven om grootschalige kap van bomenlanen tegen te kunnen gaan. Momenteel ontwikkelt ze een participatieve tentoonstelling rond Maritiem Erfgoed in Sliedrecht en werkt ze mee aan diverse internationale en nationale onderzoeken over erfgoed, landbouw en participatie. Daarnaast schreef ze inmiddels al diverse nationale en internationale artikelen en boeken over landschapsbiografie, erfgoed en landschap, identiteit en participatie voor het academisch onderwijs en werkveld. Ze maakt onderdeel uit van het Faronetwerk rond onderwijs over participatie en doceert en coördineert diverse vakken in landschapsarchitectuur en stedenbouwkunde aan de TU Delft en Universiteit Leiden.

Museum Kruithuis: van kruithuis naar museum

Na een lang voortraject gaf de gemeenteraad van 's-Hertogenbosch in 2020 definitief goedkeuring aan het plan om het Kruithuis te restaureren en aan de Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch te verhuren om er een vesting- en watermuseum van te maken. Er is daarna een team van vrijwilligers hard aan het werk gegaan. Er moest een museaal plan komen. Ook andere zaken moesten worden opgepakt. Denk aan het opstellen van een ondernemingsplan, het oprichten van een stichting, de inrichting van het museum, financiën, museumregistratie, een onderwijs- en educatieprogramma, de opleiding van gidsen, communicatie, pr en promotie. Met behulp van professionele bedrijven en dankzij een grote inspanning van veel vrijwilligers werden op 16 april jl de eerste bezoekers ontvangen.

Tijdens deze werksessie bezoek je niet alleen het nieuwe museum en de tentoonstelling, maar wordt je ook meegenomen in de realisatie van deze prachtige plek, waarbij vrijwilligers en een eigentijdse publiekspresentatie een belangrijke rol spelen.

Publieksbereik en educatie bij Erfgoed ’s-Hertogenbosch

Hoe bereik je het publiek met erfgoed? Hoe zorg je dat het publiek betrokken raakt bij het verleden? Erfgoed ’s-Hertogenbosch is het startpunt voor iedereen die meer wil weten over de Bossche geschiedenis. In deze inspiratiesessie kom je meer te weten over de Bossche aanpak op gebied van communicatie, educatie, publieksparticipatie en het organiseren van evenementen. Ook krijg je meer te weten over de totstandkoming van het vernieuwde erfgoedcentrum en de permanente tentoonstelling ‘Het verhaal van ’s-Hertogenbosch’. Archieven, archeologie en bouwhistorie komen hier bij elkaar in het monumentale Groot Tuighuis. Je staat oog in oog met unieke historische bronnen én mag daar zelf mee aan de slag. Laat je inspireren door verschillende praktijkvoorbeelden en de ervaringen bij Erfgoed ’s-Hertogenbosch!

De meerwaarde van erfgoedparticipatie

Hoe zet je participatie nu écht effectief in? Hoe bereik je verschillende doelgroepen, en wat zijn de do’s en don’ts? In deze workshop verzorgd door adviseurs Annélien van Kuilenburg en Anne Krauwer van Erfgoedadviesbureau The Missing Link krijg je aan de hand van praktijkvoorbeelden te zien hoe participatie voor meerwaarde kan zorgen in erfgoedprojecten. Vervolgens ga je zelf aan de slag met twee interactieve werkvormen, en krijg je praktische handvatten mee om participatie te integreren in je eigen praktijk en werkzaamheden. 

De workshop richt zich op een breed pubiek: beleidsmedewerkers van gemeenten en provincie, ondernemers, vrijwilligers en andere geïnteresseerden.