Zaterdag 30 september: Tholen

In West-Brabant lag een van de oudste verdedigingslinies van Nederland: de Linie van de Eendracht. Het doel was het verdedigen van Zeeland, in het bijzonder Tholen, tegen een aanval van de Spaanse troepen vanuit Noord-Brabant. Na de aanleg van de West Brabantse Waterlinie kreeg het de rol van een reservelinie. Meerdere keren beschermde dit stuk linie Holland en Zeeland tegen de Spanjaarden, Fransen en Belgen. Het gebied stond tientallen jaren onder water. Zoals in 1747. De Fransen hadden Bergen op Zoom belegerd. De Steenbergenaren lieten landbouwgronden onder water lopen en maakten slimme waterverbindingen. Er kwamen forten en redoutes in het moerassige gebied.

De stad Tholen is in de 13e eeuw ontstaan bij een tol aan de Eendracht, de rivier tussen het eiland Tholen en Noord-Brabant. Daar dankt de stad ook de naam aan: waar tol geheven kan worden; Tholen. De stad kreeg in 1366 stadsrechten. De voormalige stadswallen hebben nog steeds de kenmerkende stervorm rondom de stad. Ook het Middeleeuwse stratenpatroon is nog steeds zichtbaar. Waar de historische contouren van Tholen zo zichtbaar zijn, zo subtiel liggen ze in de nabijgelegen verdronken stad Reymerswael verscholen. Hier, op de grens tussen zoet en zout water, begint de Zuiderwaterlinie. 

Bekijk het fotoalbum

Download het gpx-bestand met de korte route

Download het gpx-bestand met de lange route

Bekijk de folder